Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών

Πολιτικών Μηχανικών

  • Ανενεργή
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • 18 μήνες

  • 1200
Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών

Αντικείμενο – Σκοπός - Στόχοι

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΠΘ, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποβλέπει στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον τομέα: «Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών». Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη των νέων υλικών και νέων τεχνολογιών όσον αφορά τον αντισεισμικό σχεδιασμό, την τεχνολογία του σκυροδέματος και τις επεμβάσεις (επισκευές – ενισχύσεις) των δομικών έργων καθώς και η επίδραση του περιβάλλοντος στις δομικές κατασκευές και των δομικών κατασκευών στο περιβάλλον.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α) Η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, 4 προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο των δομικών κατασκευών,

β) Η μεταφορά γνώσης και η απόκτηση δεξιοτήτων i) στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο των υφισταμένων κατασκευών με ή χωρίς βλάβες, ii) στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων, iii) στο σχεδιασμό των αναγκαίων επεμβάσεων και iv) στην αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν από σεισμικές ή περιβαλλοντικές δράσεις στα τεχνικά έργα με χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών

γ) Η εμβάθυνση στις σύγχρονες αντιλήψεις σχεδιασμού των κατασκευών, η εφαρμογή των νέων κανονισμών σκυροδέματος και αντισεισμικού καθώς και των προδιαγραφών και διατάξεων σχετικών με τις νέες τεχνολογίες και τη διάβρωση.

δ) Η δημιουργία άριστων επιστημόνων-ερευνητών, οι οποίοι θα στηρίξουν τη χώρα στις διεθνείς εξελίξεις και θα διεισδύσουν σε νέους κλάδους της επιστήμης που καλύπτονται από το Δ.Π.Μ.Σ.

ε) Η μεγιστοποίηση της χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορικής.

στ) Η εμβάθυνση και η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

ζ) Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας σε τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού, με την παροχή εξειδικευμένων στελεχών για τη μελέτη, την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων αυτών.

Σημειώνεται πάντως, ότι η απόκτηση ΜΔΕ από αποφοίτους που δεν είναι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού Στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι  Η ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής στάθμης με σύγχρονο επιστημονικό προσανατολισμό αλλά και σύνδεση με την αγορά εργασίας, τα τεχνικά προβλήματα και τις τεχνικές επιλογές τις χώρας, ώστε να προκύψουν ικανοί επιστήμονες-ερευνητές για την εφαρμογή νέας διεπιστημονικής γνώσης στον ευρύτερο χώρο των Δομικών Κατασκευών  Η πληροφόρηση για τη διεθνή πρακτική και εμπειρία  Η διεπιστημονική εξειδίκευση ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εφόδιο που θα δημιουργήσει επιπλέον εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα 5  Η συγκράτηση στην Ελλάδα αξιόλογων επιστημόνων και ερευνητών αλλά και η εκπαίδευση Μηχανικών που θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ανταγωνιστικά και στο εξωτερικό  Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της παρεχομένης παιδείας στην ακριτική περιοχή της Θράκης, στην οποία εδρεύει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου