Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα

Οικονομικών

  • Ανενεργή
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 24 μήνες

  • 4000
Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness), με τις δύο ειδικεύσεις του:

  1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management) που αποτελεί συνέχεια για 4η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» 
  2. Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of Countries and Regions).

καταρτίζει πλήρως απόφοιτους σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων, του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και της Στρατηγικής Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών. Το ΔΜΠΣ αυτό έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει διευθυντικά στελέχη που θα αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες οικονομικές και διοικητικές/στρατηγικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Το ΔΜΠΣ είναι κατάλληλο για εκείνους που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, ή  αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,  ή επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά/λογιστικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σκοπός του ΔΜΠΣ είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε να δημιουργήσει ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, και την παροχή πλαισίων σκέψης και εργαλείων εφαρμογής της, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το ΔΜΠΣ ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-60 μηνών.

Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, είναι το κλειδί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που χρειάζονται για να δημιουργηθεί και να αναδειχθεί ένα ηγετικό στέλεχος. Στο πρόγραμμα αυτό, παρέχεται η δυνατότητα σπουδών με την καθοδήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως και η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και η ανάλυση εγχώριων και διεθνών θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομία και τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους αποκτούν επίσημο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜBA) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται με ειδικά διαμορφωμένο ευέλικτο σύστημα, ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα ώστε να είναι ευχερής η παρακολούθησή του από εργαζόμενους σε όλη των την Ελλάδα και εστιάζει στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και εργαλείων στην πράξη (όπως περιγράφεται στη δομή προγράμματος).

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2019.

Έναρξη μαθημάτων τον Μάρτιο 2019.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου