Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • 30 μήνες

  • 1500
Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της συγκριτικής μελέτης της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών γλωσσών.

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

1. Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της συγκριτικής μελέτης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και πολιτισμού στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

2. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινή ευρωπαϊκή λογοτεχνική και πολιτισμική παράδοση, στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων και στις διαπολιτισμικές σχέσεις στα πλαίσια της σύγχρονης Ευρώπης.

3. Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση στην περιοχή της ανάλυσης κειμένων, του πολιτισμού και των διαπολιτισμικών σχέσεων για τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης και της ιδιωτικής αγοράς.

4. Η προώθηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.

5. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και γενικότερα της διεθνούς διάστασης των φιλολογικών σπουδών και την προβολή τους στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου