Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων

Πολιτικών Μηχανικών

  • Ανενεργή
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
ΕΜΠ

Αντικείμενο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων υψηλής στάθμης σε σχετικά θέματα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πάσης φύσεως υπογείων έργων. Τούτο επιτυγχάνεται μέσω σειράς μαθημάτων, που συνοδεύονται κατά περίπτωση από τις ανάλογες πρακτικές ασκήσεις εργαστηρίου και υπαίθρου, από ειδικές διαλέξεις και σεμινάρια και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Η αναγκαιότητα του προγράμματος προκύπτει από το γεγονός ότι η κατασκευή υπογείων έργων έχει λάβει τα τελευταία χρόνια μεγάλη έκταση παγκοσμίως και σήμερα, συντελούσης και της τεχνολογικής ανάπτυξης στα μέσα κατασκευής, αποτολμούνται και υλοποιούνται επιτυχώς υπόγεια έργα, που πριν μερικές δεκαετίες ήταν σχεδόν αδιανόητη ή οικονομικώς ασύμφορη η πραγματοποίησή τους.

Η εικόνα αυτή εύκολα μεταφέρεται και στον ελληνικό χώρο όπου, λόγω της γεωμορφολογίας, της ασύμμετρης πληθυσμιακής κατανομής και της ανισομερούς κατανομής των υδατικών πόρων και των υδατικών αναγκών αλλά και της οικονομικής ενίσχυσης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αρχίσει να παρατηρείται μια έντονη τάση κατασκευής υπογείων έργων, η οποία προβλέπεται ότι, τα προσεχή έτη θα συνεχίσει να υφίσταται στην ίδια έκταση. Στο πρόγραμμα σπουδών, συνεργάζονται οι Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παράσχει προς τον ενδιαφερόμενο Διπλωματούχο Μηχανικό τις ειδικές εκείνες προχωρημένες εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τον βοηθήσουν για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του αντικειμένου του προγράμματος στην πράξη.

Όπως προβλέπεται στην παραγρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2083/1992 την ευθύνη λειτουργίας του υπόψη Δ.Π.Μ.Σ. έχει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του προγράμματος, που έχει συγκροτηθεί με τις αποφάσεις των Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Mεταλλουργών καθώς και της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, αποτελούμενη από (9) μέλη. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Τσιαμπάος της Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών.

Σύμφωνα, εξ άλλου, με την παραγρ. 1γ του άρθρου 12 του Ν.2083/1992 τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές, διοικητικές και κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητες, που προβλέπονται από επί μέρους διατάξεις νόμων κτλ. προκειμένου για διατμηματικά προγράμματα, ασκεί η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Mε βάση τα πορίσματα των ετήσιων απολογισμών και των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ. και τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Μ.Π. για όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα, με γνώμονα την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου και της ποιότητας σπουδών αλλά και της γενικότερης λειτουργίας και ανάπτυξης του Δ.Π.Μ.Σ.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου