Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μηχανολόγων Μηχανικών

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 3900
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (M.Sc. in “RENEWABLE ENERGY SYSTEMS: Design, Development & Optimization”) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους (ή/και τελειόφοιτους) Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 5 ο κύκλο σπουδών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος http://engineering.teiser.gr/msc

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “RENEWABLE ENERGY SYSTEMS: Design, Development & Optimization” είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Αριθ. Απόφασης 119756/Ε5, ΦΕΚ 2802/17-10-2012) και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο «Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και τη Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Ο 5 ος κύκλος σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες. 

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και Σχολών Θετικών Επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. 

 

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων, στα δύο πρώτα διεξάγονται μαθήματα, ενώ κατά το τρίτο λαμβάνει χώρα η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα συνολικά δίδακτρα είναι 3.900 € και η πληρωμή τους λαμβάνει χώρα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη με την εγγραφή, η δεύτερη με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου και η 3η με την έναρξη της Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Τόσο κατά την εισαγωγή στο ΠΜΣ όσο και με την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου, χορηγούνται υποτροφίες σε περιορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών (που αντιστοιχεί στο 10% των συμμετεχόντων), βάσει της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Για ένα πλήθος είκοσι (20) συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, προβλέπονται μία πλήρης υποτροφία, που καλύπτει το 100% των διδάκτρων

(στον 1ο ), και μία μερική υποτροφία, που καλύπτει το 50% των διδάκτρων (στον 2ο). Εναλλακτικά, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΠΜΣ, μπορεί να χορηγηθούν τρεις μερικές υποτροφίες, στους τρεις πρώτους εκ των επιτυχόντων στο ΠΜΣ. 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 5 ο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (M.Sc. in “RENEWABLE ENERGY SYSTEMS: Design, Development & Optimization”) ορίζεται η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 (15:00)

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου