Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

Εικαστικών Σπουδών

 • Ανενεργή
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

 • 18 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
ΑΣΚΤ

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Ο κύριος προσανατολισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στην περιοχή της εικαστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξειδίκευση - στην περιοχή των Ψηφιακών Μορφών Τέχνης. Οι μορφοποιητικές και εικονοποιητικές δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα τα οπτικοακουστικά μέσα και η υπολογιστική τεχνολογία στην καλλιτεχνική δημιουργία είναι απεριόριστες, ενώ ο χαρακτήρας των νέων μέσων από την ίδια τους τη φύση είναι συνδυαστικός.

Το Π.Μ.Σ ''Ψηφιακές Μορφές Τέχνης'' ανασχεδιάστηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης νέων καλλιτεχνών και υπό προϋποθέσεις, επιστημόνων ερευνητών στις διευρυμένες μορφές και τα νέα μέσα έκφρασης. Παρέχει συνδυαστική καλλιτεχνική και τεχνολογική εκπαίδευση, μεθοδολογία έρευνας, τεχνογνωσία και θεωρητική παιδεία, υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή των αποφοίτων του στη καλλιτεχνική διεργασία και την έρευνα, στην περιπέτεια, τα δρώμενα και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της σύγχρονης τέχνης.

Ο διακλαδικός χαρακτήρας και η «διεπιστημονική» δομή του προγράμματος υπαγορεύεται από την φύση και τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων σε συνάρτηση με τις διευρυμένες και συνδυαστικές μορφές έκφρασης που προκύπτουν. Το διακλαδικό πεδίο Τέχνης και Τεχνολογίας εδράζεται στον κοινό τόπο που ορίζει η συνεργασία διδασκόντων από διαφορετικά αντικείμενα και ειδικεύσεις, εικαστικών καλλιτεχνών, οπτικοαουστικών καλλιτεχνών, επιστημόνων, τεχνολόγων και θεωρητικών τέχνης. Ίσως είναι ευκαιρία να υπογραμμιστεί ότι τουλάχιστον οι ψηφιακές μορφές και μέσα έκφρασης «προϋποθέτουν την αδιάλειπτη συνεργασία επιστημόνων και τεχνικών προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά τεχνογνωσίας, η εκπαίδευση πάνω στις βασικές αρχές και τις εφαρμογές υπολογιστικών και γενικότερα ψηφιακών συστημάτων, καθώς και η ερευνητική υποστήριξη προγραμμάτων R & D (Ανάπτυξης Έρευνας) πάνω σε καλλιτεχνικές εφαρμογές». Φυσικά αυτό το μοντέλο μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτεί τη συνεχή αρμονική συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων που να διασφαλίζει στην πράξη αυτό τον κοινό τόπο.

Ιδιάζον χαρακτηριστικό της εποχής μας, στο χώρο της θεωρίας, στο πεδίο των ιδεών, των επιστημών και της έρευνας παρατηρείται μια δυναμική ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας. Στο χώρο των Α.Ε.Ι. και στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού τους, της αναβάθμισης των σπουδών και της ανανέωσης των προγραμμάτων τους, η τάση αυτή εγγράφεται και υλοποιείται συνήθως με την διαπανεπιστημιακή και διεπιστημονική συνεργασία. Τη θέση των άλλοτε καθαρών και απολύτως διακριτών γνωστικών αντικειμένων, των κατατμημένων γνωστικών περιοχών και αντιστοίχως των πλέον εξειδικευμένων, καταλαμβάνουν σήμερα, διεπιστημονικές προσεγγίσεις και συνεργασίες (όχι για να διαχυθούν) αλλά για ν' αυξήσουν τις δυνατότητες, τους τρόπους, τα σημεία θέασης κι ερμηνείας, στα πλαίσια μιας συνδυαστικής ερευνητικής διεργασίας.

Ίσως περισσότερο από ποτέ, σήμερα - κι έχει συντελέσει σ' αυτό αποφασιστικά, η έκρηξη της πληροφορικής και των ποικίλων εφαρμογών της καθώς και η συνακόλουθη χρήση των υπολογιστών σε κάθε περιοχή των καθημερινών μας δραστηριοτήτων - ζούμε σ' ένα πλαίσιο ευρείας διεπιστημονικότητας. Η τάση αυτή δεν έχει αφήσει ανέπαφη και την Σύγχρονη Τέχνη. Η τέχνη υπήρξε ανέκαθεν ένα χωνευτήρι των νέων κοινωνικών δεδομένων, των νέων ιδεών και επιστημονικών κατακτήσεων, των νέων τεχνολογικών μέσων. Ο ιστορικός καλλιτεχνικός μοντερνισμός έχει εγγράψει από τις αρχές του 20 ου αιώνα αυτή την τάση, πολλές φορές σε πλήρη αντίθεση και αντιπαράθεση με συντεχνιακές αντιλήψεις και παλινδρομήσεις στο εσωτερικό της επίσημα αποδεκτής τέχνης.

Καταλήγοντας θέλω να τονίσω πως είναι αυτός, ο διακλαδικός και διεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος, που ενσωματώνεται στη δομή, τους διδάσκοντες και τη σύνθεση των φοιτητών του. Όσο κι αν αυτό ακόμα φαντάζει αιρετικό στο εσωτερικό μιας καλλιτεχνικής ακαδημίας, αποτελεί το συστατικό στοιχείο και συγκριτικό πλεονέκτημα της εκπαιδευτικής του φυσιογνωμίας. Χωρίς αμφιβολία, οι σπουδές αυτού του τύπου είναι δυσκολότερες, οι απαιτήσεις περισσότερες, η εντατικοποίηση των σπουδών μεγάλη, αλλά κατ΄ αναλογία είναι αντίστοιχα περισσότερα και τα εφόδια που παρέχονται στον απόφοιτο.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού ως καλλιτέχνες έχουν όλα τα εφόδια και τον συνδυασμό γνώσεων για να χειριστούν νέες μορφές και μέσα εικαστικής έκφρασης που τους προσφέρει η οπτικοακουστική και ψηφιακή τεχνολογία. Παράλληλα διαθέτουν μια κατάρτιση επαρκή να τους διασφαλίσει, αν χρειαστεί, μια θέση στην αγορά εργασίας. Είναι ενδεικτικό ότι πέραν της καλλιτεχνικής εκθεσιακής δραστηριότητας, περισσότεροι από δεκαπέντε απόφοιτοι του προγράμματος διδάσκουν ως ΔΕΠ ή με συμβάσεις ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό σε Α.Ε.Ι της χώρας, πολλοί συνεργάζονται σε ερευνητικά έργα με ακαδημαϊκούς φορείς, ένας αριθμός συνεχίζει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, ενώ άλλοι εργάζονται στο χώρο του σχεδιασμού και των ψηφιακών εφαρμογών. Το πεδίο σπουδών του Π.Μ.Σ. αποτελεί αναγνωρισμένο γνωστικό αντικείμενο θέσεων ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

Γ. Χαρβαλιάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ., Διευθυντής του Π.Μ.Σ. "Ψ.Μ.Τ."

Κριτήρια και τρόπος επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή ανάπτυξη του προγράμματος είναι η επιλογή της ομάδας των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το γεγονός ότι οι εισακτέοι δεν περιορίζονται μόνο στους αποφοίτους σχολών καλών τεχνών, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα θετικό στοιχείο του προγράμματος. Η περιοχή που αναφέρεται το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από όρια που διαμορφώνονται συνεχώς και συνεπώς η διεπιστημονικότητα μπορεί να ωφελήσει αποτελεσματικά στην εξέλιξη του προγράμματος.

Ο χαρακτήρας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αντανακλάται στην ομάδα των φοιτητών. Η επιλογή γίνεται με βάση το έργο και την συνάφειά του με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. τις γνώσεις και την παιδεία των υποψηφίων, τα ιδιαίτερα προσόντα και την εξοικείωση με τα Νέα Μέσα και την τεχνολογία γενικότερα. Η μέχρι τώρα ανταπόκριση και τα αποτελέσματα μιας πολυσυλλεκτικής επιλογής εισακτέων στο πρόγραμμα (που εκτός από εικαστικούς συμπεριλαμβάνει όλους τους συγγενείς χώρους, αλλά υπό προϋποθέσεις και φοιτητές από άλλες σχολές εφόσον διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις και καλλιτεχνικά προσόντα), είναι θετική και ανταποκρίνεται στις υψηλές και ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και στο τελικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και από τις διπλωματικές εργασίες. Είναι δεδομένο ότι το επίπεδο των εισακτέων είναι αποτέλεσμα σύγκρισης και συνεκτίμησης που καθορίζεται κάθε φορά από το γενικό επίπεδο των αιτουμένων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Το δεδομένο της περιορισμένης γνώσης σε θέματα νέων τεχνολογιών που έχουν πολλοί απόφοιτοι της ΑΣΚΤ, οπωσδήποτε αποτέλεσε ενίοτε εμπόδιο στην πλήρη ανάπτυξη της δυναμικής του προγράμματος. Είναι βέβαιο ωστόσο ότι η επίδραση αυτού του παράγοντα μειώνεται με τα χρόνια. Οι προπτυχιακές σπουδές αναλαμβάνουν τώρα το βάρος της αρχικής γνώσης και εξοικείωσης των σπουδαστών με τις νέες τεχνολογίες κυρίως τα ειδικά εργαστηριακά μαθήματα των Πολυμέσων, Βιντεοτέχνης και Φωτογραφίας, αν και μόνο η λειτουργία του τομέα νέων Μέσων στην Α.Σ.Κ.Τ θα διασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ-διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.). Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της ΕΜΣ και έγκριση της ΓΣΕΣ.
 • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. τμημάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, Οπτικοακουστικών τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και αρχιτεκτονικής. Κατ' εξαίρεση στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι άλλων τμημάτων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αξιολογεί με κριτήριο την ιδιαίτερη συνάφεια και ποιότητα του έργου του υποψηφίου προς την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ η Επιτροπή Αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:
  • Η ιδιαίτερη συνάφεια του έργου του υποψηφίου με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. και η ποιότητα συνολικά του καλλιτεχνικού του έργου.
  • η εξοικείωση σε σημαντικό βαθμό με τη χρήση της σύγχρονης οπτικοακουστικής και ψηφιακής τεχνολογίας.
  • η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή άλλη, πιστοποιητικά σπουδών.)
  • η ευρύτερη παιδεία, καλλιέργεια και ωριμότητα του υποψηφίου όπως θα φανεί από μια προσωπική συνέντευξη που δίνει κάθε υποψήφιος/ια στην επιτροπή επιλογής και αξιολόγησης.
  • ο βαθμός πτυχίου Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεκτιμά και θα συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του κάθε υποψηφίου, λαμβάνοντας σημαντικά υπ' όψιν την ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στη χρήση νέων τεχνολογικών εκφραστικών μέσων. Ανάγκη η οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσειςκαι εφαρμογές) που υποβάλλει ο υποψήφιος/ια.
 • 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφασίζει ανάλογα με το τμήμα προέλευσης των υποψηφίων τα τυχόν επιπλέον μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος πριν ενταχθεί στο Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα αυτά θα επιλέγονται από τον Πίνακα μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της ΑΣΚΤ. Η μέγιστη διάρκεια παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων ορίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε έτος καθορίζεται από την ΕΜΣ και ΓΣΕΣ στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους όταν αποφασίζεται η σχετική προκήρυξη. Ο αριθμός των εισακτέων δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα (ο αριθμός εισακτέων συναρτάται από τον αντίστοιχο εξοπλισμό και τις θέσεις εργασίας που διαθέτει το Π.Μ.Σ). 

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. μελλοντικά δεν αποκλείει συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα από τον εισαγόμενο φοιτητή/τρια για την κάλυψη μέρους των σχετικών λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ. Η φοίτηση για τους εισαγόμενους φοιτητές είναι δωρεάν. 

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου