Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  • 18 μήνες

  • 6900
 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) είναι καθοριστικής σημασίας για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία και επιτυχία. Για αυτό το λόγο η επιλογή σου θα πρέπει να γίνει με βάση τους προσωπικούς σου στόχους και σχέδια, τις δυνατότητές σου, την αξία (σε δομή, περιεχόμενο και διδάσκοντες) του ίδιου του προγράμματος σπουδών και την εικόνα του ιδρύματος που το προσφέρει.

Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ απαιτεί διάθεση για μάθηση, μεγάλη προσπάθεια, αφοσίωση και σοβαρότητα (στις σπουδές). Στοιχεία τα οποία θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις τα απαιτούμενα για να γίνεις ένας επιτυχημένος μάνατζερ, όπως:

Γνώση για το διοικείν

Εμπειρία

Ωριμότητα

Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται μικρό αριθμό φοιτητών, ο οποίος βοηθά στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και προάγει την νοοτροπία του σκέπτεσθαι και πράττειν από κοινού. Βασίζεται σε κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας (μελέτες περιπτώσεων, ομάδες μελέτης-εργασίας, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, κ.α), σε διδάσκοντες με διεθνή παρουσία και διοικητική εμπειρία, και σε αυστηρή/απαιτητική διάρθρωση σπουδών (η οποία βοηθά τους φοιτητές να θέτουν και να επιδιώκουν επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους – 16 μαθήματα σε 3 εξάμηνα, με 3 κατευθύνσεις). Τα παραπάνω συμβάλλουν καταλυτικά στο να αποκτήσεις γνώσεις, ικανότητες και ηγετική προσωπικότητα για να διαχειρίζεσαι πολύπλοκες καταστάσεις, να λαμβάνεις αποφάσεις και να αντιμετωπίζεις και να εισάγεις αλλαγές, στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων. Εάν νομίζεις πως έχεις τις δυνατότητες (βαθμός πτυχίου, στοιχεία προσωπικότητας, εργασιακή εμπειρία, κ.α) για μεταπτυχιακές σπουδές, δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να συγκριθεί η υποψηφιότητά σου με των άλλων υποψηφίων και να γίνεις μέλος / μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος μας ΜΒΑ.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου