Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο

Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Θεσσαλίας

  • 18 μήνες

  • 2800
Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο

Το ΠΜΣ που επανιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2903/19.7.2018 τ’Β (3803/27.6.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας), λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τον αρχικό του τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» και είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό που λειτουργεί στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και εξειδικεύεται στα αντικείμενα: Ξύλινων κατασκευών, καινοτόμων υλικών, σύγχρονων μεθόδων design, συστημάτων CAD-CAM, ευφυών συστημάτων, μάρκετινγκ, κοστολόγησης, οργάνωσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα του ξύλου και του επίπλου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και την αναγνώριση από τα πρώτα έτη λειτουργίας του.

Αποστολή του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και  υπηρεσιών,  επιχειρηματιών  και  ερευνητών, ώστε να ανταποκρίνονται δυναμικά στο σύγχρονο απαιτητικό επαγγελματικό κι επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η αναγνώριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποδεικνύεται από το εξαίρετο επίπεδο του διδακτικού προσωπικού, το άρτιο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στις επιχειρήσεις, την επιτυχή σταδιοδρομία των διπλωματούχων του, αλλά και την αξιολόγηση με υψηλή βαθμολογία και πολύ θετικά σχόλια των ίδιων των μεταπτυχιακών φοιτητών του.

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι σχεδιασμένα για να απευθύνονται  σε ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων, νέους επιστήμονες αποφοίτους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ή συναφών ειδικοτήτων, αλλά και διπλωματούχους Μηχανικούς, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, Δασολόγους και πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.

Φροντίζουμε τα μαθήματα να διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές που μπορεί να διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του Τμήματος, ακόμη και από την Κύπρο.

Καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, αποτελεσματικής επικοινωνίας, κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού, ειλικρινούς ενδιαφέροντος, ενίσχυσης της ομαδικότητας, θεμιτού ανταγωνισμού, δικαιοσύνης και αναγνώρισης της προσπάθειας όλων.

Δείτε εδώ τις πληροφορίες.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου