Προηγμένα Υλικά

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 12 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με την Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση (Master) «Προηγμένα Υλικά» στο ΤΜΕΥ
Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (ΦΕΚ Ίδρυσης), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ - Master) στο αντικείμενο:  «Προηγμένα Υλικά» και είναι διάρκειας ενός έτους.

Εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις για προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και προώθηση της έρευνας στην νέα κατεύθυνση των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, που εάν και καινούργια στον Ελλαδικό χώρο, έχει σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και προώθηση της έρευνας στο εξωτερικό και αποτελεί αναπόσπαστη ειδικότητα Μηχανικών σε όλες σχεδόν τις Πολυτεχνικές Σχολές, θεσμοθετείται η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Προηγμένα Υλικά” από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η οργάνωση και λειτουργία του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως βασικό μέρος τους ακόλουθους επιμέρους στόχους :

 1. Διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας των προσφερομένων Προπτυχιακών Σπουδών με την χορήγηση στους αποφοίτους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
 2. Έλεγχος και  αξιολόγηση όλων των προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων τόσο υποχρεωτικών όσο και κατ’ επιλογήν ως προς το αδιαφιλονίκητο μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο της διδακτέας ύλης όσο και των θεμάτων εξετάσεων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόμενου υποβάθμισης του κανονικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σκοπός δεν θα είναι μόνο η εξειδίκευση των αποφοίτων του Τμήματος περαιτέρω σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά και η προσέλκυση αποφοίτων άλλων Τμημάτων ισότιμων προς το ανάδοχο Τμήμα.
 3. Πλήρη ανταπόκριση στις τρέχουσες και πιθανές μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης πάνω στις προτεινόμενες κατευθύνσεις, αλλά και σε απόλυτα εφαρμοσμένη έρευνα, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο.
 4. Προσαρμογή της διάρκειας προς τις ελάχιστες νόμιμες διάρκειες, με στόχο την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε δώδεκα (12) μήνες (πλήρες ημερολογιακό έτος).

Το Π.Μ.Σ. με αντικείμενο «Προηγμένα Υλικά» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι θα καταστεί δυνατή η πληρέστερη κατανόηση της Επιστήμης των Υλικών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας μέσω της Μηχανικής των Υλικών. Επιπλέον η συγκρότηση τέτοιων σπουδών θα δώσει νέα ώθηση και προοπτική στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφού είναι το πρώτο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. που θα στηρίζεται εξολοκλήρου από Τμήμα με απόλυτη συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Προηγμένα Υλικά», στις εξής εξειδικεύσεις:

 1. Οπτοηλεκτρονικά & Μαγνητικά Υλικά
 2. Πολυμερή Υλικά
 3. Κεραμικά & Πορώδη Υλικά
 4. Μεταλλικά Υλικά
 5. Βιοϋλικά & Βιοϊατρική Τεχνολογία
 6. Υπολογιστική Επιστήμη & Μοντελοποίηση Υλικών
 7. Υλικά Κατασκευών & Δομές-Σύνθετα Υλικά

Το πρόγραμμα αρχίζει κάθε Νοέμβριο με την εισαγωγή μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ ανώτατο όριο και περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο ένα διδακτικό εξάμηνο με υποχρεωτικά και κατ’επιλογή μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και εξάμηνο εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας (διατριβής), για την λήψη ΜΔΕ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μηχανικοί), του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου