Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • 18 μήνες

  • 3000
241120160201

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης στις εφαρμογές πληροφορικής στον χώρο του πολιτισμού γενικότερα, και της μουσειολογίας ειδικότερα.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

-Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην πολιτισμική πληροφορική.
-Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στον χώρο της πληροφορικής.
-Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της διαμόρφωσης των πολιτικών του πολιτισμού.
-Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες καταγραφής και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς.
-Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της χώρας, όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της κοινωνίας της   πληροφορίας.
-Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.
 

Το ΠΜΣ εστιάζει στο αναπτυσσόμενο περιβάλλον της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και επικοινωνίας. Συνδυάζει γνώσεις από τα πεδία της Πληροφορικής, της Σχεδίασης (Design) και των Πολιτισμικών Σπουδών, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τις τεχνολογίες αιχμής, για να δημιουργήσει σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που συνθέτουν τις ιδέες με την εφαρμογή, τη γνώση με τη δράση, τον πειραματισμό με τα καθιερωμένα πρότυπα. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας και το συνεργατικό περιβάλλον του προγράμματος, σε συνδυασμό με τη μακρά εμπειρία των διδασκόντων, διασφαλίζουν την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων για τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

Το σκεπτικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι:

Στα τέλη του εικοστού αιώνα, η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών αποτέλεσε το έναυσμα για τη διαμόρφωση ενός κλίματος έντονου αναστοχασμού και προβληματισμού γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, όπως επίσης και το ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η εξέλιξη αυτή υπήρξε καταλυτικής σημασίας, καθώς συνετέλεσε στη ριζική ανατροπή παγιωμένων θεωρητικών αντιλήψεων περί κοινωνίας και τεχνολογίας, αλλά και την οριστική αποδόμηση των παραδοσιακών – και μέχρι πρότινος κυρίαρχων – αναλυτικών ορίων μεταξύ θετικών, θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Συνέπεια των παραπάνω υπήρξε η διαμόρφωση μίας νέας, δυναμικής συνθήκης, τόσο στη θεωρητική επιστημονική έρευνα, όσο και στα μέσα/μεθόδους καταγραφής, τεκμηρίωσης και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η συγκρότηση ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου, αυτού της πολιτισμικής πληροφορικής, το οποίο καλλιεργεί τη γόνιμη σύνδεση των πεδίων της κριτικής θεωρίας, των πολιτισμικών σπουδών και των τεχνολογικών εξελίξεων της πληροφορίας, αφουγκράζεται και προωθεί την πολιτισμική πολυφωνία, διευρύνει και εμπλουτίζει το εννοιολογικό πλαίσιο της πολιτισμικής πληροφορίας, προσεγγίζει τις πολλαπλές εκφάνσεις και πτυχές του πολιτισμικού αποθέματος μέσα από τις αρχές της διακειμενικότητας, της διάδρασης και της πολυμεσικότητας, και άρα, εν τέλει, είναι σε θέση να δυνητικοποιεί με τρόπο δημιουργικό, ανατρεπτικό αλλά και ουσιαστικό τις σύγχρονες νοηματοδοτήσεις της μνήμης, του πολιτισμού, της κουλτούρας και της ταυτότητας.

Ο κανονισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος εδώ

Διαδικασία Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» γίνονται δεκτοί κάθε ακαδημαϊκό έτος έως 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες, συνολικά και για τις δύο κατευθύνσεις. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε περιπτώσεις πτυχιούχων που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για την παραπομπή σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΠΤΕ. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, συμπληρωματικά κριτήρια, καθώς και σχετικά με την πιθανότητα παρακολούθησης και εξέτασης των υποψηφίων σε ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα, καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστήμες της Αγωγής

Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc in «Banking and Finance»)

Τμήμα:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Energy Technologies and Management
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ρητορική: Θεωρία και Πραξη

Ρητορική: θεωρία και πράξη

Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 1

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΜΣ

Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων

Τμήμα:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
191220160507

Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

Τμήμα:Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
φτθκφγθλθ

M.A.Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe

Τμήμα:Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
071220160343

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Τμήμα:Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πληροφορική

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς