Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • 18 μήνες

  • 2800
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Σκοπόs του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης στο πεδίο της ανάδειξης πολιτιστικών δεδομένων και της πολιτιστικής προβολής, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) Στις αρχές του 21ου αι., η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού πολιτισμού (digital culture) αποτέλεσε το έναυσμα για τη διαμόρφωση ενός κλίματος έντονου αναστοχασμού και προβληματισμού γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, σε συνάρτηση με το ευρύτερο πεδίο των πολιτιστικών σπουδών. Η εξέλιξη αυτή συνετέλεσε στη ριζική ανατροπή παγιωμένων θεωρητικών αντιλήψεων περί κοινωνίας, πολιτισμού και τεχνολογίας, αλλά και στην οριστική αποδόμηση των παραδοσιακών αναλυτικών ορίων μεταξύ θετικών, θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Συνέπεια των παραπάνω υπήρξε η διαμόρφωση μίας νέας, δυναμικής συνθήκης, τόσο στη θεωρητική επιστημονική έρευνα, όσο και στα μέσα/μεθόδους καταγραφής, τεκμηρίωσης και παρουσίασης πολιτιστικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η συγκρότηση ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου, αυτού της Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας, το οποίο καλλιεργεί τη γόνιμη σύνδεση των πεδίων της κριτικής θεωρίας, των πολιτιστικών σπουδών, αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν την επικοινωνία και τις επικοινωνιακές πρακτικές. Η Πολιτισμική Πληροφοτική και Επικοινωνία αφουγκράζεται και προωθεί την πολιτιστική πολυφωνία, διευρύνει και εμπλουτίζει το εννοιολογικό πλαίσιο της πολιτιστικής πληροφορίας, προσεγγίζει τις πολλαπλές εκφάνσεις και πτυχές του πολιτιστικού αποθέματος μέσα από τις αρχές της διακειμενικότητας, της διάδρασης και της πολυμεσικότητας, και άρα, εν τέλει, είναι σε θέση να δυνητικοποιεί με τρόπο δημιουργικό, πρωτότυπο αλλά και ουσιαστικό, τις σύγχρονες νοηματοδοτήσεις της μνήμης, του πολιτισμού, της κουλτούρας και της ταυτότητας.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου