ΠΜΣ Μουσικών Σπουδών

Μουσικών Σπουδών

 • Ανενεργή
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • 18 μήνες

 • Με δίδακτρα
ΠΜΣ Μουσικών Σπουδών

Αντικείμενο − Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι ειδικεύσεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, όπως απορρέουν από τις προπτυχιακές κατευθύνσεις του Τ.Μ.Σ. (Π.Δ. 156/2003, Φ.Ε.Κ. 127 Α΄), και σκοπός η ανώτατου επιπέδου εξειδίκευση στις αντίστοιχες επιστημονικές και καλλιτεχνικές περιοχές.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις:

1) Κατεύθυνση Μουσικής Δημιουργίας, με ειδικεύσεις:

α) «Σύνθεση Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής»

β) «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης»

γ) «Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής»

2) Κατεύθυνση Μουσικής Ερμηνείας, με ειδικεύσεις:

α) Όργανα ορχήστρας (στο εκάστοτε όργανο)

β) Πληκτροφόρα όργανα (στο εκάστοτε όργανο)

γ) Νυκτά έγχορδα (στο εκάστοτε όργανο)

δ) Παιδαγωγική μουσικού οργάνου (στο εκάστοτε όργανο)

ε) «Παλαιά Μουσική» (είναι δυνατή η ειδίκευση σε συ− γκεκριμένο όργανο)

στ) «Μονωδία» ζ) «Διεύθυνση Χορωδίας Παλαιάς Μουσικής»

η) «Διεύθυνση Παιδικής και Σχολικής Χορωδίας»

θ) «Διεύθυνση Ορχήστρας»

3) Κατεύθυνση Μουσικολογίας, με ειδικεύσεις:

α) «Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική»

β) «Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική»

γ) «Μουσικολογία: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική»

δ) «Μουσικολογία: Αρχαία Ελληνική Μουσική»

4) Κατεύθυνση Μουσικής Τζαζ, με ειδικεύσεις:

α) «Πρακτική και Διδασκαλία της Τζαζ»

β) Εκτέλεση Τζαζ (στο εκάστοτε όργανο ή στο τραγούδι).

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να αποστείλουν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ.», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα. Τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου πραγματοποιούνται κατά τη θερινή περίοδο. O φοιτητής δικαιούται ένα εξάμηνο παράτασης της φοίτησης, χωρίς επιπλέον κόστος. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να μην απαιτείται η συνεχής παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα (εξαιρείται η ειδίκευση Βιολί).

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., σε όσες ειδικεύσεις απαιτούνται, θα διεξαχθούν στο διάστημα 25-30 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς στο πιάνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α)   Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

β) Αντίγραφο πτυχίου και, σε περίπτωση εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης κατάθεσης, τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να προσκομιστούν και αργότερα, με την εγγραφή του φοιτητή. γ)   Βιογραφικό σημείωμα.

δ) Οπτικοακουστικό και άλλο ψηφιακό υλικό (σε CD ή DVD), για όσες ειδικεύσεις απαιτείται.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων και την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι, παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, να δηλώσουν μέσω e-mail την υποψηφιότητά τους και την ειδίκευση που επιθυμούν, στη διεύθυνση [email protected].

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνουν δεκτοί φοιτητές στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 

Ειδίκευση

Αριθμός θέσεων (ανώτατο όριο)

Δίδακτρα (συνολικά)

Τύπος εισαγωγικών εξετάσεων

Σύνθεση Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής

5

3000 €

Υποβολή φακέλου συνθέσεων

Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης

5

3000 €

Υποβολή φακέλου συνθέσεων και οπτικοακουστικού υλικού

Βιολί

2

3000 €

Ακρόαση

Βιόλα

2

3000 €

Ακρόαση

Κιθάρα

6

3000 €

Ακρόαση

Κλαρινέτο

3

3000 €

Ακρόαση

Κόρνο

3

3000 €

Ακρόαση

Τρομπόνι

6

3000 €

Ακρόαση

Κρουστά

6

3000 €

Ακρόαση

Πιάνο

3

3000 €

Ακρόαση

Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική

12

3000 €

Γραπτή εξέταση

Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική

14

3000 €

Γραπτή ή προφορική εξέταση

Πρακτική και Διδασκαλία της Τζαζ

8

3750 €

Υποβολή οπτικοακουστικού υλικού, ακρόαση, γραπτή εξέταση και συνέντευξη

Κιθάρα Τζαζ

2

3750 €

Υποβολή οπτικοακουστικού υλικού, ακρόαση, γραπτή εξέταση και συνέντευξη

Κοντραμπάσο Τζαζ

1

3750 €

Υποβολή οπτικοακουστικού υλικού, ακρόαση, γραπτή εξέταση και συνέντευξη

Πιάνο Τζαζ

2

3750 €

Υποβολή οπτικοακουστικού υλικού, ακρόαση, γραπτή εξέταση και συνέντευξη

Σαξόφωνο Τζαζ

1

3750 €

Υποβολή οπτικοακουστικού υλικού, ακρόαση, γραπτή εξέταση και συνέντευξη

Τζαζ Ντραμς

1

3750 €

Υποβολή οπτικοακουστικού υλικού, ακρόαση, γραπτή εξέταση και συνέντευξη

Τραγούδι Τζαζ

1

3750 €

Υποβολή οπτικοακουστικού υλικού, ακρόαση, γραπτή εξέταση και συνέντευξη

 

Σύνθεση Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής

Ζητείται η υποβολή φακέλου συνθέσεων, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 έργα ενόργανης ή/και φωνητικής μουσικής, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών.

 

Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης

Ζητείται η υποβολή φακέλου συνθέσεων, που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 έργα, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 3 να αφορούν τη μουσική για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο ή τις Τέχνες της Παράστασης. Για 1 τουλάχιστον από τα τελευταία, ζητείται και η υποβολή σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, αποθηκευμένου σε CD ή DVD.

 

Βιολί

Ζητείται να ερμηνευθούν τα παρακάτω έργα:

 1. Το Α΄ μέρος ενός από τα εξής κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα:

J. Brahms, op. 77

L. van Beethoven, op. 61

J. Sibelius, op. 47

P.I. Tchaikovsky, op. 35

N. Paganini (οποιοδήποτε)

 1. Μία από τις 6 σονάτες για βιολί σόλο του E. Ysaÿe, op. 27.
 2. Ένα από τα εξής Capricci του N. Paganini, op. 1: αρ. 1, 4, 6, 24.

 

Βιόλα

Ζητείται να ερμηνευθούν τα παρακάτω έργα:

 1. Ένα από τα εξής κοντσέρτα για βιόλα και ορχήστρα:

F.A. Hoffmeister

C. Stamitz, op. 1

 1. Μία από τις 6 σουίτες για βιολοντσέλο σόλο του J.S. Bach, BWV 1007-1012, σε μεταγραφή για βιόλα.
 2. F. Schubert, Σονάτα για arpeggione και πιάνο σε Λα ελάσσονα, D 821.
 3. H. Vieuxtemps, Élégie σε Φα ελάσσονα, για βιόλα και πιάνο, op. 30.
 4. M. Glinka, Σονάτα για βιόλα και πιάνο σε Ρε ελάσσονα.
 5. Δ. Δραγατάκης, Ντούο για βιόλα και πιάνο.
 6. Θ. Αντωνίου, Lament for Walter, για βιόλα σόλο.

 

Κιθάρα

Ζητείται να ερμηνευθούν δύο έργα γραμμένα ειδικά για κιθάρα, κατά προτίμηση του 20ού αιώνα, με συνολική διάρκεια τα 15-20 λεπτά.

 

Κλαρινέτο

Ζητείται να ερμηνευθούν τα παρακάτω έργα:

 

 1. Το Α΄ μέρος ενός από τα εξής κοντσέρτα για κλαρινέτο και ορχήστρα:

W.A. Mozart, KV 622

C.M. von Weber, αρ. 2 (op. 74)

 1. C. Debussy, Première rhapsodie για κλαρινέτο και ορχήστρα ή πιάνο, L 116.
 2. Ένα από τα εξής κοντσέρτα για κλαρινέτο και ορχήστρα:

J. Françaix, Α΄ μέρος

C. Nielsen, op. 57 (μέχρι την ένδειξη «11»)

 

Κόρνο

Ζητείται να ερμηνευθεί ένα κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα (ολόκληρο) από τα παρακάτω:

R. Strauss, αρ. 1 (op. 11)

J. Haydn, αρ. 1 και 2 (Hob. VIId/3 και VIId/4)

W.A. Mozart (οποιοδήποτε από τα 4)

 

Κρουστά

Ζητείται να παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα που θα αντιπροσωπεύει τις ικανότητες του υποψηφίου και θα περιλαμβάνει 3-4 έργα, συνολικής διάρκειας έως 30 λεπτών, εκ των οποίων: ένα για ταμπούρο, ένα για τύμπανα και ένα για μαρίμπα/βιμπράφωνο (4 mallets technique) ή/και ξυλόφωνο (2 mallets technique). Προαιρετικά μπορεί να παρουσιαστεί και ένα έργο για percussion setup.

Ενδεικτικά ως προς τον ελάχιστο βαθμό δυσκολίας, αναφέρονται τα παρακάτω έργα:

Για ταμπούρο:

A.L. Cappio, His Lordship

Του ιδίου, Billy

Του ιδίου, The Streaker

S. Fink, Sonate für kleine Trommel

E. Kopetzki, Concert Suite for Solo Snare Drum

Για τύμπανα:

J. Beck, Sonata for Timpani (ένα μέρος)

E. Carter, 8 pieces for timpani (ένα μέρος)

M. Houllif, 4 Verses (ένα μέρος)

W. Kraft, Variations for King George (ένα μέρος)

Για μαρίμπα:

Κ. Abe, Variations on Japanese Children’s Songs

Του ιδίου, Wind in the Bamboo Grove

N. Rosauro, Prelude in C-Dur (από το "Three Preludes")

E. Sammut, Cameleon

M. Schmitt, Ghanaia

B. Wittiber, Rhythm Dance

N.J. Živković, Ilias

Του ιδίου, Ultimatum I

 

Τρομπόνι

Ζητείται να ερμηνευθούν:

 1. Ένα από τα εξής κοντσέρτα για τρομπόνι και ορχήστρα:

 

Henri Tomasi (A΄ μέρος)

Launy Grøndahl (Α΄ και Β΄ μέρος) Nino Rota (Α΄ και Β΄ μέρος)

 1. Ένα από τα εξής κομμάτια για τρομπόνι και πιάνο: Jean-Michel Defaye, Deux Danses

Guy Ropartz, Pièce (σε Mι ύφεση ελάσσονα)

 1. Ένα από τα εξής κομμάτια για σόλο τρομπόνι: Enrique Crespo, Improvisation Nr. 1

Vincent Persichetti, Parable XVIII

 1. Τρία ορχηστρικά αποσπάσματα ελεύθερης επιλογής.

Ελάχιστος αριθμός αιτήσεων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ειδίκευση: 4

Πιάνο

Ζητείται να ερμηνευθούν:

 1. Τέσσερα έργα διαφορετικών εποχών (μπαρόκ, κλασικής, ρομαντικής και σύγχρονης), με συνολική διάρκεια που δεν θα ξεπερνά τα 45 λεπτά.
 2. Ένα μέρος κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα, από τα εξής:

W.A. Mozart, αρ. 9 και 14-26 (KV 271, 449, 450, 451, 453, 456, 459, 466, 467, 482, 488,

491, 503, 537 και 595)

L. van Beethoven, αρ. 1-5 (op. 15, 19, 37, 58 και 73)

F. Mendelssohn, αρ. 1-2 (op. 25 και 40)

F. Chopin, αρ. 1-2 (op. 11 και 21)

R. Schumann, op. 54

F. Liszt, αρ. 1-2 (S 124 και 125)

J. Brahms, op. 15

C. Saint-Saëns, op. 22

P.I. Tchaikovsky, αρ. 1 (op. 23)

E. Grieg, op. 16

M. Ravel, σε Σολ μείζονα

S. Rachmaninoff, αρ. 1-2 (op. 1 και 18)

 

Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική

Γραπτές εξετάσεις στο μάθημα «Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής». Ύλη του μαθήματος:

 1. Χάρης Ξανθουδάκης, «Το χρονικό της έντεχνης νεοελληνικής μουσικής», στον συνοδευτικό τόμο της δισκογραφικής έκδοσης Αντίς για όνειρο: Έργα Ελλήνων συνθετών, 19ος-20ός αιώνας (Αθήνα: Πολιτιστική Ολυμπιάδα, 2004), σ. 20-29.
 2. Κώστας Καρδάμης, Περιλήψεις παραδόσεων του μαθήματος «Ιστορία Νεοελληνικής Μουσικής»,σε     πέντε                                                            συνέχειες.
 3. Κώστας Καρδάμης, «“Ελληνικήν μουσικήν. Εμπρός!” Ο Μανώλης Καλομοίρης, ο μουσικός φοκλορισμός και η αναζήτηση της “εθνικής μουσικής” στην Ελλάδα μέχρι την αυγή του 20ού αιώνα», Ιστορία Εικονογραφημένη 539 (Μάϊος 2013), σ. 95–107.
 4. Haris Xanthoudakis, «Composers, Trends and the Question of Nationality in Nineteenth- Century Musical Greece», Nineteenth-Century Music Review 8/I (Ιούνιος 2011), σ. 41-55.
 5. Κώστας Καρδάμης, «Ο Μάνος Χατζιδάκις και το ρεμπέτικο: Απόπειρα ανασύνθεσης ψηφίδων ιστορίας», Ιστορία Εικονογραφημένη 498 (Δεκέμβριος 2009), σ. 90-102.

 

Τα παραπάνω κείμενα μπορούν να αναζητηθούν στον εξής σύνδεσμο:

https://e-class.ionio.gr/courses/DMS236/index.php,          στην         ενότητα         «Έγγραφα». Ειδικά το (5) έχει αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.dropbox.com/s/zyeoayjmx3yyw9p/Istoria%20Kalomoiris%20Folklorismos.pdf

?dl=0

 

Επίσης, ως συγγράμματα γενικής αναφοράς προτείνονται το Richard Clogg, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας. 1770-2000 (Αθήνα: Κάτοπτρο, 2003) και το Θάνος Βερέμης-Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς: Η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 μέχρι σήμερα (Αθήνα: Καστανιώτης, 2006)

 

Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική

Ο υποψήφιος επιλέγει εάν επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά ή γραπτά (το σημειώνει στην αίτηση εισαγωγής). Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει την απόδοση μελών από το Αναστασιματάριο Ιωάννου του Πρωτοψάλτου, κατ’ επιλογήν της επιτροπής εξετάσεων, καθώς και ερωτήσεις θεωρίας. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στη μεταγραφή ενός ή περισσότερων μελών μέτριας δυσκολίας από τη βυζαντινή σημειογραφία στο πεντάγραμμο. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι η επαρκής γνώση της ευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας, αλλά και της αγγλικής γλώσσας (για την πρόσβαση στη σχετική αγγλόφωνη βιβλιογραφία και για την παρακολούθηση παραδόσεων από προσκεκλημένους καθηγητές). Ελάχιστος αριθμός αιτήσεων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ειδίκευση: 6.

 

Πρακτική και Διδασκαλία της Τζαζ

Η ειδίκευση αυτή οδηγεί στην απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με τον παραπάνω τίτλο, χωρίς τον προσδιορισμό συγκ εκριμέ νου μουσικού οργάνου . Αφορά μουσικούς, εκπαιδευτικούς και καθηγητές όλων των οργάνων, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με  τη μουσική τζαζ, διαθέτουν σχετική γνώση και εμπειρία και ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους πρακτικής και διδασκαλίας της.

 1. Ζητείται η υποβολή ακουστικού ή/και οπτικοακουστικού υλικού, αποθηκευμένου σε CD ή DVD, από το οποίο να αποδεικνύεται η γενική μουσική ικανότητα και εμπειρία του υποψηφίου στον χώρο της μουσικής τζαζ. Υλικό από εκπαιδευτική δραστηριότητα σχετική με την τζαζ μπορεί επίσης να περιληφθεί. Στο ίδιο ή σε άλλο CD/DVD πρέπει να υπάρχει και σύντομη έκθεση, όπου θα περιγράφεται η (καλλιτεχνική ή και διδακτική) εμπειρία του υποψηφίου στη μουσική τζαζ και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιδιώκει τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
 2. Οι υποψήφιοι που θα αξιολογηθούν θετικά με βάση τα προηγούμενα, καλούνται σε γραπτή εξέταση, ακρόαση και συνέντευξη.

Η γραπτή εξέταση αφορά: Βασικές γνώσεις θεωρίας και αρμονίας της τζαζ, βασικές ακουστικές και ρυθμικές ικανότητες.

Η ακρόαση περιλαμβάνει:

α) Ένα κομμάτι ελεύθερης επιλογής.

β) Από το ρεπερτόριο της τζαζ (θέμα, αυτοσχεδιασμός, συνοδεία), τα εξής: Autumn Leaves, Take the A train και ένα κομμάτι Blues.

Παρατηρήσεις:

 1. Η σειρά των τμημάτων της εξέτασης και η συνολική της διάρκεια, καθώς επίσης τα κομμάτια που θα παιχτούν και η σειρά τους, επιλέγονται από την επιτροπή εξετάσεων.
 2. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς. Είναι δυνατή, αλλά όχι εγγυημένη, η συμμετοχή μουσικών (άλλων υποψηφίων ή διδασκόντων) που θα είναι παρόντες, με συμφωνία της

 

επιτροπής εξετάσεων. Κατ’ εξαίρεση γίνεται δεκτή και προηχογραφημένη συνοδεία, επίσης με συμφωνία της επιτροπής εξετάσεων.

 1. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών παρέχει πιάνο, ντραμς και ενισχυτές.

 

Κιθάρα Τζαζ, Κοντραμπάσο Τζαζ, Πιάνο Τζαζ, Σαξόφωνο Τζαζ, Τζαζ Ντραμς, Τραγούδι Τζαζ

Η ειδίκευση οδηγεί στην απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με τον παραπάνω τίτλο. Αφορά πλήρως καταρτισμένους μουσικούς της τζαζ με γνώση των σύγχρονων τάσεων και ρευμάτων της και σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον χώρο αυτής της μουσικής. Γίνονται δεκτοί πρωτίστως απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών τζαζ. Στόχος είναι η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε ειδικά θέματα της εκτέλεσης και διδασκαλίας.

 1. Ζητείται η υποβολή ακουστικού ή/και οπτικοακουστικού υλικού, αποθηκευμένου σε CD ή DVD, από το οποίο να αποδεικνύεται το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο του υποψηφίου σε δόκιμα στυλ της σύγχρονης τζαζ. Υλικό από εκπαιδευτική δραστηριότητα σχετική με την τζαζ μπορεί επίσης να περιληφθεί. Στο ίδιο ή σε άλλο CD/DVD πρέπει να υπάρχει και σύντομη έκθεση, όπου θα περιγράφεται α) η (καλλιτεχνική ή και διδακτική) επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου στη μουσική τζαζ, μαζί με τα αντίστοιχα τεκμήρια σε ψηφιακή μορφή (προγράμματα συναυλιών, αφίσες, διευθύνσεις ιστοτόπων) και β) και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιδιώκει τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
 2. Οι υποψήφιοι που θα αξιολογηθούν θετικά με βάση τα προηγούμενα, καλούνται σε γραπτή εξέταση, ακρόαση και συνέντευξη.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει σύντομο τεστ στα εξής αντικείμενα: Θεωρία και Αρμονία της Τζαζ, Ακουστική και Ρυθμική Αγωγή (Transcription) και Ιστορία της Τζαζ (ακουστική αναγνώριση ηχογραφήσεων παραδοσιακής και σύγχρονης τζαζ).

Η ακρόαση περιλαμβάνει:

α) Ένα κομμάτι ελεύθερης επιλογής. Στην περίπτωση που το κομμάτι επιλογής είναι εκτός υποχρεωτικού ρεπερτορίου (βλ. παρακάτω), ο υποψήφιος πρέπει να παρέχει lead sheets ή παρτιτούρες για τα όργανα συνοδείας και την επιτροπή.

β) Από το ρεπερτόριο της τζαζ (θέμα, αυτοσχεδιασμός, συνοδεία), η εξεταστική επιτροπή θα επιλέξει μεταξύ των εξής:

Donna Lee Joy Spring Con Αlma

In Your Own Sweet Way Along Came Betty Stablemates

Epistrophy Ask Me Now

Moments Notice Naima

Giant Steps Wild Flower Yes and No Nefertiti Bolivia Inner Urge

 

Dolphin Dance Body and Soul Soul Eyes Chelsea Bridge

Παρατηρήσεις:

 1. Η σειρά των τμημάτων της εξέτασης και η συνολική της διάρκεια, καθώς επίσης τα κομμάτια που θα παιχτούν και η σειρά τους, επιλέγονται από την επιτροπή εξετάσεων.
 2. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν παρέχει συνοδούς. Είναι δυνατή, αλλά όχι εγγυημένη, η συμμετοχή μουσικών (άλλων υποψηφίων ή διδασκόντων) που θα είναι παρόντες, με συμφωνία της επιτροπής εξετάσεων. Κατ’ εξαίρεση γίνεται δεκτή και προηχογραφημένη συνοδεία, επίσης με συμφωνία της επιτροπής εξετάσεων.
 3. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών παρέχει πιάνο, ντραμς και ενισχυτές.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου