Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες

Ψηφιακών Συστημάτων

  • Ενεργή
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  • 18 μήνες

  • 4200
Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες

Το επιστημονικό πεδίο της ειδίκευσης αυτής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες όλων των επιμέρους τομέων του κοινωνικο-οικονομικού οικοσυστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε τομέας (όπως οι μεταφορές, η υγεία, η εφοδιαστική, οι έξυπνες πόλεις και το λιανικό εμπόριο) ενσωματώνει και χρησιμοποιεί ως βασικό «εργαλείο» ένα ή περισσότερα πληροφοριακά συστήματα, στόχος της ειδίκευσης αυτής είναι να προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να πραγματώνουν και να διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα.

Το διαρκώς εμπλουτιζόμενο ψηφιακό οικοσύστημα προσανατολίζεται στην ανάπτυξη σύγχρονων κινητών εφαρμογών, υποδομών υπολογιστικών νεφών, και διαρκώς περισσότερες συσκευές/αισθητήρες που επιτρέπουν την παροχή καινοτομικών προϊόντων και εφαρμογών. Έτσι, η ειδίκευση αυτή καλύπτει όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων, προσφέροντας ολιστικές γνώσεις από την ανάλυση και το σχεδιασμό στην πραγμάτωση και τη διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα:

  • Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων: Εστιάζει στην ολιστική προσέγγιση για την ανάλυση και τον υπηρεσιοστρεφή σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές παραμέτρους και τις επιχειρησιακές διεργασίες υπό βελτίωση και ανασχεδιασμό.
  • Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων: Καλύπτει τόσο τη διαχείριση δεδομένων στο πλαίσιο της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, όσο και τη διαχείριση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως απαιτείται από σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες.
  • Πραγμάτωση συστημάτων: Εστιάζει σε σύγχρονες τεχνικές πραγμάτωσης με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών τεχνικών, διαδικτυακών υπηρεσιών και κινητών υπηρεσιών και εφαρμογών (κινητών τηλεφώνων, έξυπνων σπιτιών, αυτοκινήτων, κλπ).
  • Παροχή υπηρεσιών: Αξιοποιεί κατόπιν της κατάλληλης παραμετροποίησης υποδομές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών στο πλαίσιο της ανάπτυξης νεφοειδών πληροφοριακών συστημάτων.
  • Διακυβέρνηση συστημάτων: Καλύπτει επιστημονικά θέματα που αναφέρονται στην διοίκηση της όλης διαδικασίας από την επιλογή, την ανάπτυξη, την πραγμάτωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της ειδίκευσης είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να στελεχώσουν άμεσα φορείς που είτε χρησιμοποιούν, είτε διαθέτουν σε τρίτους, είτε κατασκευάζουν πληροφοριακά συστήματα.

Επιπλέον, η ειδίκευση αυτή στοχεύει στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων – όπως αυτά καλύπτονται από τα μαθήματα, τις εργαστηριακές συνεδρίες και τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της ειδίκευσης.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου