Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Χημείας

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο σχεδιασμός του χώρου και εντός αυτού η ανάπτυξη και η λειτουργία βασικών συστημάτων (φυσικών και ανθρωπογενών), και ειδικότερα των συστημάτων μεταφορών, περιβάλλοντος και υδατικών πόρων με ιδιαίτερη αναφορά στην ποιοτική διάσταση της θεώρησης τόσο της διαχείρισης των φυσικών πόρων όσο και των συστημάτων μεταφορών. Κυρίαρχο στοιχείο του προγράμματος είναι η συνδυαστική θεώρηση των επιμέρους επιστημονικών περιοχών, στοιχείο που αποτελεί και το ζωτικό συστατικό του ολοκληρωμένου χώρου του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Παράλληλα παρέχει πρόσθετες γνώσεις στην επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων της στατιστικής αλλά και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω κατάλληλου προγραμματισμού.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των αποφοίτων ΑΕΙ στη συνδυαστική θεώρηση βασικών γνώσεων τεχνικών αντικειμένων, καθώς και στην εξειδίκευση σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές με αναφορά στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Επίσης, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη θεώρηση σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών της κοινωνίας, με έμφαση στην επιστημονική, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, θεώρηση των βασικών συστατικών του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού.

Τέλος, σκοπός είναι και η υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας στη διαμόρφωση προοπτικών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών με όρους διάρκειας

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου