Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

  • Ενεργή
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  • 24 μήνες

  • 3250
Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η σύγχρονη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την ιστορική πορεία και εξέλιξη των μορφών της Ορθόδοξης Χριστιανικής θεολογικής σκέψης και δράσης στα πλαίσια των πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών κοινωνιών, παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση των τρόπων χρήσης των μορφών αυτών από τους ανθρώπους της κάθε εποχής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων θα να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν:

Α) Τις ιστορικές απαρχές του Χριστιανισμού και τις σχέσεις του με τα ευρύτερα κοινωνικοπολιτικά και φιλοσοφικά περιβάλλοντα.

Β) Τη διαμόρφωση των κυρίαρχων θρησκευτικών αντιλήψεων (δογμάτων) και τις διαφοροποιήσεις τους στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Γ) Την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση και το ρόλο της στη διαμόρφωση των επί μέρους εθνικών Εκκλησιών, αλλά και την ανάπτυξη των διορθοδόξων σχέσεων.

Δ) Την επιρροή του Χριστιανισμού στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών και των πολιτισμικών παραδόσεων.

Ε) Τις ιστορικές σχέσεις του Χριστιανισμού με άλλες θρησκείες, όπως την Εβραϊκή και το Ισλάμ, αλλά και τις σχέσεις των Ορθόδοξων εκκλησιών με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και τις Προτεσταντικές θρησκευτικές κοινότητες και εκκλησίες.

Στ) Τη διαλεκτική συνάντηση της Ορθόδοξης θεολογίας με σύγχρονα επιστημονικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0221-Religion & Theology

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη για τα προγράμματα σπουδών με ετήσια διάρκεια

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου