Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

  • Ανενεργή
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 12 μήνες
    24 μήνες

  • 6000
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Το διεπιστημονικό αυτό Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους όλων σχεδόν των τμημάτων των πανεπιστημίων, κυρίως όμως οικονομικής και θετικής κατεύθυνσης. Η πολυσυλλεκτικότητα του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες διαφορετικών επιστημονικών προελεύσεων και διαφορετικών τρόπων σκέψης να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα πρακτικά θέματα και να συνθέσουν γνώσεις και εμπειρίες. Με τον τρόπο αυτό η πολλυσυλεκτικότητα αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα επιλέγουν

(α) Πτυχιούχοι οικονομικών τμημάτων και τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε θέματα του κλάδου των τροφίμων και του τομέα της γεωργίας.

(β) πτυχιούχοι άλλων τμημάτων σχετικών με τα τρόφιμα και τη γεωργία, όπως είναι οι γεωπόνοι, οι χημικοί, οι χημικοί μηχανικοί, οι διατροφολόγοι κλπ, που ενδιαφέρονται να κάνουν μια στροφή στην καριέρα τους και να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά στελέχη

(γ) πτυχιούχοι οποιασδήποτε κατεύθυνσης που βλέπουν τον κλάδο των τροφίμων ή τον τομέα της γεωργίας ως μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τη δική τους επιχείρηση.

Υποψήφιοι που δεν έχουν την απαραίτητη υποδομή για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος μπορούν να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα τεσσάρων μαθημάτων που διαρκεί ένα έτος. Το πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς δίδακτρα και η επιτυχία και στα τέσσερα μαθήματα είναι προϋπόθεση για αυτόματη εισαγωγή στο ΜΒΑ.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου