Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • 18 μήνες

 • 3000
Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

28, ERYTHROU STAVROU & KARYOTAKI

22 100 ΤRIPOLI, GREECE

ΤEL : 2710-230000 Fax: 2710-230005

INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY

52, DIMITRIOS VIKELAS AVENUE

152 33 HALANDRI – ATHENS, GREECE

ΤEL: 210 6878809-813, 210 6878888

Fax: 210 6878840

 

SUBJECT: NEW DEADLINE FOR CALL FOR APPLICATIONS FOR MASTER’S DEGREE RPOGRAMME

Further to the call for applications under the R.N. 35/4-11-2016 the present one is issued setting as a new deadline for applying the 31st  of May 2017.

 

The Department of Sports Organization and Management of the Faculty of Human Movement and Quality of Life Sciences of the University of Peloponnese with the support of the International Olympic Academy organizes for the Academic year of 2017-2018 the Master’s Degree Programme with the title "Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events".

The Master’s Degree Programme for the Olympic Studies constitutes an innovation in the Olympic Movement at an international level and is supported by the Olympic Solidarity (International Olympic Committee). The educational programme is based on the three pillars of the Olympic Movement: Education, Sports and Culture, which constitute the foundation for Olympism and Olympic Pedagogy.

The philosophy of the programme is consistent with the values of the Olympic movement for the diffusion of the Olympic ideal worldwide, the promotion of knowledge and research in Olympic issues and global participation.

 

POSTGRADUATE TITLE

The Master’s degree Programme’s title is “Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events” (MSc).

 

OBJECTIVES

 1. The promotion of knowledge and research on issues of Olympic philosophy and education, organization and management of Olympic Games, big athletic events and in general Olympic and athletic studies.

 

 1. To provide students with specialized knowledge at a postgraduate level on issues related to Olympic Studies as well as the necessary means for their academic, professional or research career.
 2. To provide a specialized workforce that will organize and direct Olympic and athletic institutions, promote the growth of programmes of Olympic education on an international level and that will contribute to the creation of a scientific background for the growth and organization of sports.

 

APPLICATIONS

The following categories of students may be admitted to the Master’s Degree Programme; Bachelor degree holders from Greek and foreign Higher Educational Institutions, preferably officials of National Olympic Academies, National Olympic Committees, the International Olympic Committee and EU Committees for Education, Culture and Sport or graduates of Centers for Olympic Studies, Schools of Sports Organization and Management, Physical Education, Journalism, Economic Faculties and other Departments, as well as corresponding Departments of recognized institutions of equivalent status in Greece and abroad.

The number of students is limited to forty (40).

 

 

DURATION OF PROGRAMME

The duration of the programme is three (3) semesters. Students are required to attend two semesters of lectures in Greece and the third semester is done at student’s place.

Dates of Lectures in Greece:

First Semester:             14/9/2017-16/11/2017 Second Semester: 12/4/2018-15/6/2018

The dates of the second semester are subject to change.

 

 

LOCATION

The programme takes place at the facilities of the International Olympic Academy in Ancient Olympia and the facilities of the University of Peloponnese in Sparta, Greece.

 

TEACHING PROGRAMME

The presence of the students at all the lectures is mandatory and the submission of module assignments and examinations at the end of each semester as well as the dissertation project at the end of the 3rd semester will determinate the success of the participants in this programme.

 

1st Semester

Mandatory Modules

Μ.1.1-  The history and philosophy of sport in Antiquity: the birth of sport and its evolution

 

Μ.1.2- The modern Olympic Games (revival, historic development of the Summer  and Winter Olympic Games – social, political and cultural aspects of the Olympic Games – Olympic Institutions – Olympic Law)

Μ.1.3- Olympic Pedagogy I: Development and implementation of Olympic education programmes in school.

Μ.1.4-  Sport and Ethics – Olympic Philosophy

Μ.1.5-  Research methods in Social Sciences and Olympic Studies

 

2nd Semester

Mandatory Modules

Μ.2.1- Olympic Pedagogy II: Development and implementation of Olympic education programmes for schools

Μ.2.2- Olympic Games and major sports events: organization and management Μ.2.3-  Sports marketing and Olympic sponsoring

 

Optional Modules (2 from below)

Ο1- Olympic Movement and International relations

Ο2- Sports high performance: Olympic athletes and dual careers Ο3- Strategic and operational planning of major sports events Ο4- Financial management of sports organizations

Ο5- The role, organization and operation of Olympic museums and libraries.

 

3rd semester

Preparation, submission and presentation of Master’s Thesis. All lectures are held in English.

 

COSTS AND FEES

The tuition fees for the programme payable by the students are 3000 Euro (cost per student) for the three semesters. They are due and payable before the beginning of each semester (2 installments). The rest of the total cost of the programme is covered by the IOA and sponsors: accommodation and full boarding for nine weeks per semester (duration of lectures), group transportation from Athens to Ancient Olympia and Sparta and travelling costs for the educational tours (accommodation, boarding, transportation, museum visits) in the prefecture of Peloponnese (4 days) and North Greece (4 days). There is also the possibility of providing scholarships given by other institutions, i.e. Olympic Solidarity. Applicants who are interested in applying for a scholarship may declare it in the application form and contact their National Olympic Committees and National Olympic Academies for further information.

 

APPLICATION PROCEDURE- DOCUMENTS REQUIRED

The required documents for the application are the following ones, certified as requested below:

 

 • Application form
 • Clear photocopy of bachelor degree (or degrees) from Greek or foreign Higher Education Institutions proving full time studies with a duration of at least three years
 • Clear photocopy of bachelor degree (or degrees) grade transcript
 • Clear photocopy of postgraduate studies degree (or degrees) (if applicable)
 • CV – extended curriculum vitae of the applicant
 • Clear photocopy of any language certificate a) in the English language and b) in any other language (if applicable), proving good knowledge
 • Two recommendation letters one of which has to originate from a University Professor. Any other recommendation letter especially from National Olympic Academy or National Olympic Committee or other athletic organizations will be taken into consideration.
 • Clear photocopy of Passport or ID Card (ID Card only for European Countries)
 • Two passport size photographs of applicant with adequate identification
 • Copy of any published academic work

 

Certification of documents For Greek applicants:

α) Documents from state institutions

Clear photocopy of the original document or of its genuine stamped copy (the stamp must be clearly visible on the photocopy).

b) Private documents

Clear photocopy of private documents which have been certified by a lawyer or by a civil service (the stamp must be clearly visible on the photocopy).

 

For foreign applicants:

Clear photocopies of documents issued by foreign authorities which have been certified by the Greek Embassy/Consulate, by the Apostille certification or by a Greek lawyer  are accepted (the stamp must be clearly visible on the photocopy). All other document copies must be certified by an official institution. Certified copies of degrees and transcripts are also accepted if issued by a Higher Education Institution and sent in the Institution’s official stamped and sealed envelopes.

 

The short listed applicants will be interviewed via skype.

Applicants for scholarship should also send the documents via email.

All applications with all the required documents must be submitted till the 31st of May 2017 to the Secretariat of the Master’s Degree programme at following address:

Master’s Degree Programme on Olympic Studies Director Prof. K. Georgiadis

52, Dimitrios Vikelas Avenue 152 33 Chalandri – Athens, Greece

 

For any other information please contact the Secretariat of the Master’s Degree programme at telephone numbers: +30 210 6878952, +30 26240 23181 fax: +30 210 6878840 or by email: [email protected]

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου