Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

Ιατρικής

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • 24 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνδιοργανώνουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων που στόχο έχει τον εφοδιασμό των αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην πρακτική εφαρμογή καινοτόμων μηχανισμών φροντίδας σε άτομα που έχουν ανάγκη για φροντίδα, καθώς και στην υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών τους. Το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων προφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να εξελίξουν τη νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν την επιστημονική νοσηλευτική σκέψη τους για την παροχή καινοτόμων λύσεων και τη διαχείριση πολύπλοκων απαιτήσεων που σχετίζονται με ζητήματα φροντίδας υγείας στον παθολογικό τομέα. Επιπλέον, το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων έχει στόχο τον εφοδιασμό των απόφοιτων με δεξιότητες κριτικής σκέψης, εφαρμογής αποδείξεων στην πράξη, και σύνθεσης ιδεών και θεωριών για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στην παροχή φροντίδας και για την εφαρμογή επιστημονικής κρίσης στη νοσηλευτική τους δράση.

Το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρέχουν αποτελεσματική, δραστική, ασφαλή, προχωρημένη και καινοτόμα φροντίδα σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα σε άτομα με πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες και εξαρτήσεις. Το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων εστιάζει στη φροντίδα οξέων προβλημάτων υγείας, στην υποστήριξη ατόμων που έχουν έλλειμμα αυτό-φροντίδας, και στη φροντίδα και διαχείριση ατόμων με μακροχρόνια υγειονομικά ζητήματα. Απώτερος στόχος του ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων είναι η υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών να εξελίξουν τις δεξιότητες αξιολόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, να αναπτύξουν αναστοχαστική συλλογιστική και πρακτική, να αποκτήσουν δυνατότητες εφαρμογής ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό-επαγγελματικό χώρο τους και να αναπτύξουν γνώσεις σχεδιασμού και διεξαγωγής έρευνας στο χώρο της νοσηλευτικής.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου