Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές

Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Κρήτης

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» είναι η οργάνωση και υλοποίηση πρότυπων μεταπτυχιακών σπουδών, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών και της παροχής γνώσης και υψηλής εξειδίκευσης, στην τεχνολογία των νανοδομημένων ημιαγωγών, για την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών τους στις σύγχρονες επιστήμες της νανοτεχνολογίας, με έμφαση στην ενέργεια. Η ίδρυση του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύνθεσης πολυλειτουργικών νανοδομών, φωτοβολταϊκών διατάξεων τρίτης γενιάς καθώς και στην ανάπτυξη διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας. Ειδικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στόχους: α) την εξοικείωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων του στη χρήση βασικών εργαλείων και μεθόδων/τεχνικών για την παρασκευή, την τροποποίηση και το χαρακτηρισμό νανοδομημένων υλικών και των αντίστοιχων ενεργειακών διατάξεων που μπορούν να συνθέσουν και β) τη μεταφορά γνώσης για το συνδυασμό της πιο σύγχρονης θεωρίας των νανοϋλικών με τις αντίστοιχες τεχνολογικές εφαρμογές και τα επιτεύγματα αιχμής. 

Επιπλέον, το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και των αποτελεσμάτων, που έχουν παραχθεί από τις συμμετέχουσες ερευνητικές ομάδες, β) στην υποστήριξη της ανάπτυξης της διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της παραγωγής και της αποθήκευσης ενέργειας, γ) στην ανάπτυξη τεχνολογικής πλατφόρμας δοκιμών νέων υλικών και διατάξεων και δ) στην κατάρτιση των αποφοίτων γενικότερα στο γνωστικό αντικείμενο της ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Δ.Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι θα αναπτύξουν και προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ερευνητικές μελέτες, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης, καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων.

Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, θα τους καταστήσουν ως ένα άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό, το Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, ενώ παράλληλα η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του, θα αποτελέσει μια σταθερή βάση για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. Η επίτευξη των στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. και η ποιότητά των σπουδών του εξασφαλίζεται με:

α) τη διεξαγωγή του σε πρότυπες εργαστηριακές και ερευνητικές υποδομές, άρτια εξοπλισμένες και

β) τη συμμετοχή στη διδασκαλία άρτια καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές) των τριών κορυφαίων εκπαιδευτικών/ ερευνητικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΤΕ), τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων έχει αναπτύξει ευρύτατα δίκτυα συνεργασίας με φορείς του ευρωπαϊκού και του ελληνικού χώρου. Οι συνεργασίες αυτές είναι πολύτιμες για την ανανέωση των επιστημονικών προσεγγίσεων στο χώρο της έρευνας, για την κινητικότητα των φοιτητών και για τη φήμη των ιδρυμάτων της Κρήτης στον διεθνή χώρο. Μέσω της προσφοράς του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ., είναι δυνατή η αναβάθμιση των υφιστάμενων συνεργασιών, με τη σύναψη μονιμότερων σχέσεων με ακαδημαϊκούς φορείς. 

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου