Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc)

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

  • Ενεργή
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  • 24 μήνες

  • 3250
ΕΑΠ

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση (α) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων διαφορετικών της Πληροφορικής, (β) αποφοίτων Πανεπιστημίων κλάδων της Πληροφορικής που απέκτησαν το πτυχίο τους πέραν της δεκαετίας, και (γ) αποφοίτων τμημάτων Τ.Ε.Ι. κλάδων της Πληροφορικής, σε αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων, και η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες να αναλύσουν, σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχειριστούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά και υπολογιστικά συστήματα, που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Εξειδίκευση θα παρέχεται στους τομείς (α) της σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, (β) της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων δεδομένων και της ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων, και (γ) των προηγμένων θεμάτων τεχνολογιών διαδικτύου και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

  1. Να κατανοήσουν ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της Μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών με την βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού
  2. Να κατανοήσουν ότι οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν το τεχνικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων, ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων, και οι απαιτούμενες έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού, ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού
  3. Να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας του λογικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων και για την εκτίμηση της απόδοσης διαφορετικών αρχιτεκτονικών
  4. Να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης μεγάλων συστημάτων λογισμικού, όπως είναι η αντικειμενοστραφής φιλοσοφία ανάπτυξης και η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης
  5. Nα συνδυάζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο σχεδιασμό των ΒΔ και τα λειτουργικά συστήματα με κάποια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, ώστε να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση απλών πληροφοριακών συστημάτων
  6. Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την μελέτη της θεωρίας πρωτοκόλλων και των δικτύων υπολογιστών έτσι ώστε να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις σε επίπεδο δικτύου (απλά, σύνθετα δίκτυα), δικτυακής ασφάλειας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και να αξιοποιούν δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες ανάπτυξης

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0610 Information and Communication Technologies (ICTs)

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου