Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ

Μηχανικών Πληροφορικής

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Θεσσαλίας

  • 18 μήνες

  • 3200
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας λειτουργεί, από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο  Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ («M.Sc. in Computer and Systems Engineering - Smart Systems and Internet of Things»).

Περιγραφή

Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο και σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ» Master of Science in «M.Sc.in Computer and Systems Engineering - Smart Systems and Internet of Things», είναι:

  • Η δημιουργία και εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών βιομηχανιών, επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών Μηχανικών εξειδικευμένων στις σύγχρονες και εξελισσόμενες τεχνολογίες Μηχανικής Η/Υ και Ευφυών Συστημάτων Αυτοματισμών και Μετρήσεων κλίμακας, Επεξεργασία Σήματος, Εικόνας, Ενσωματωμένων Συστημάτων, Ρομποτικής, Μηχανοτρονικής, Ευφυή Δίκτυα, ΙοΤ (Internet of Things), Ασφάλεια Δικτύων, κ.λπ. κ.α., και την εφαρμογή τους στη σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στην παραγωγή
  • Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών σε αναπτυξιακούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος.
  • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Κατηγορίες υποψηφίων

To ΠΜΣ με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. απευθύνεται σε Πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) κυρίως σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Υπολογιστών, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας ή συναφούς ειδικότητας.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Ε. η οποία βασίζεται στην ειδικότητα Πτυχίου και στην Αναλυτική Βαθμολογία των υποψηφίων, μπορούν να καθοριστούν ένα ή περισσότερα Μαθήματα Προπτυχιακού Επιπέδου από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος για υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση από τους υποψηφίους. Το σύνολο των προαπαιτούμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) μαθήματα και η παρακολούθηση τους καλύπτει ένα πρόσθετο, Προκαταρκτικό Εξάμηνο Διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων δεν προκαλεί αύξηση των διδάκτρων.

ΙΟΤ

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για -τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το 3ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η ολοκλήρωση της οποίας μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη εξάμηνο σπουδών.

Για σοβαρό λόγο υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό, φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή της φοίτησης τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών. Το διάστημα της διακοπής δεν προσμετρείται στον χρόνο περάτωσης των σπουδών τους.

Υποβολή Αιτήσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 μέχρι τις 20/02/2018

Δείτε περισσότερα εδώ
(Η ημερομηνία ειναι 20/02 όχι 19/01)

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Μουσική Παιδαγωγική (MEd)

Μουσική Παιδαγωγική (MEd)

Τμήμα:Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας