Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Φυσικοθεραπείας

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

  • 18 μήνες

  • 2000
Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» είναι η  ενίσχυση και εμβάθυνση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης της νοσηλείας και αποκατάστασης με στόχο την προώθηση και εξέλιξη της τρέχουσας σκέψης, αντίδρασης και πρακτικής στις μελέτες νοσηλείας και αποκατάστασης. Επιπλέον, διευκολύνει τον προηγμένο προβληματισμό σε βάθος σχετικά με τα τελευταία εθνικά και διεθνή μέσα και πολιτικές για την αποθεραπεία και αποκατάσταση της υγείας, καθώς και άλλες κοινωνικές πολιτικές. Πώς αυτά τα μέσα και οι πολιτικές επηρεάζουν τους επαγγελματίες του είδους στο πεδίο της εργασίας τους και πώς μπορούν να αναπτύξουν βιώσιμα μοντέλα νοσηλείας και αποκατάστασης βέλτιστης πρακτικής, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εθνικές ανάγκες. Το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει την τρέχουσα ανάγκη προηγμένων διεπιστημονικών μελετών και ερευνών στους τομείς νοσηλείας και αποκατάστασης, παρέχει μια διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών από ποικίλο επαγγελματικό υπόβαθρο για να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στον τομέα νοσηλείας και αποκατάστασης.

Τα στελέχη αυτά θα μπορούν να ενεργούν ως ειδικοί σύμβουλοι σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης, εντός και εκτός των ειδικών και επαγγελματικών τους τομέων. Εξασφαλίζει την κυριαρχία του τομέα νοσηλείας και αποκατάστασης μέσω της υψηλής ανάλυσης των νέων πληροφοριών και της ικανότητας αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας και της εξεύρεσης λειτουργικών λύσεων σε προβλήματα και σύγχρονες προκλήσεις. Τέλος, σημαντικό είναι ότι αντιμετωπίζει την ανάγκη της χώρας μας για υψηλού επιπέδου στελέχη στον τομέα νοσηλείας και αποκατάστασης.

Η έδρα του ΠΜΣ «Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» βρίσκεται στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη λειτουργίας του.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στη δημιουργία στελεχών υψηλού επιπέδου στο χώρο της οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων κέντρων νοσηλείας και αποκατάστασης καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης, της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα παραπάνω αντικείμενα. Ο απόφοιτος θα μπορεί να εργαστεί με το προσόν αυτό της εξειδίκευσης ως ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, ως πάροχος υγείας σε φορείς όπως Τράπεζες, Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ασφαλιστικές εταιρείες, ως υπάλληλος στις Δημόσιες και Ιδιωτικές δομές υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Κ.Α.Π.Η, Κέντρα Αποκατάστασης) ως  υπεύθυνος οργανισμών υγείας, ως σύμβουλος επιχειρήσεων υγείας, ως εκπαιδευτικός στην Β/θμια Εκπαίδευση και στα Ειδικά Σχολεία, σε αθλητικές ομάδες (οργανώσεις, ενώσεις, σωματεία, κλπ) καθώς και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη Νοσηλεία και Αποκατάσταση σε θεραπευτικό ή διοικητικό επίπεδο. Επίσης να συνεχίσει τις σπουδές του για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του τμήματος Φυσικοθεραπείας, με τίτλο «Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης».

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙΘ, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ ίδρυσης 2918/τ. Β’/19-07-2018).

Αίτηση για ΠΜΣ, Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΜΣ Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης-1

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου