Κλασική Φιλολογία

Φιλολογίας

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • 24 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Κλασική Φιλολογία

Αντικείμενο του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας είναι η έκδοση, η βελτίωση, η ερμηνεία, ο υπομνηματισμός, η διδακτική, η μελέτη της επιβίωσης και η ποικιλότροπη αξιοποίηση των αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών κειμένων, από την αρχαϊκή εποχή ως την ύστερη αρχαιότητα, με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές και δοκιμασμένες μεθόδους όσο και τις σύγχρονες θεωρητικές τάσεις. Σε εποχή κρίσης των ανθρωπιστικών αξιών, ο Τομέας δεν επιδιώκει απλά τη διατήρηση, αλλά και την προαγωγή των κλασικών σπουδών. Διαρκής στόχος του είναι η παραγωγή διδακτικού, επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού υψηλού επιπέδου, ικανού να συμβάλει στη βελτίωση της απαξιωμένης εικόνας του Έλληνα Φιλολόγου που είναι η ψυχή της ελληνικής παιδείας και το βαρόμετρο του επιπέδου του νεοελληνικού πολιτισμού. Στα πλαίσια αυτών των στόχων επιδιώκεται η πλούσια κατάρτιση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ιδιαίτερα όσων επιλέγουν την ειδίκευση της Κλασικής Φιλολογίας, μέσω ενός σύγχρονου και απαιτητικού προγράμματος σπουδών. Τα προηγούμενα ποσοστά επιτυχίας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και η εξαιρετική πορεία των αποφοίτων μας που επιλέγουν να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους ακολουθώντας διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς κύκλους σπουδών σε άλλα πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποτελούν αψευδείς μάρτυρες της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Στην περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας θα συμβάλει οπωσδήποτε η πρόσφατη δημιουργία και λειτουργία των δύο Εργαστηρίων του Τομέα και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας και του Εργαστηρίου Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου