Γλώσσα και πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Ανενεργή
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • 24 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
Γλώσσα και πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, προκηρύσσει 14 θέσεις εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών

«Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο» για το εκ. έτος 2018-2019, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 7 θέσεις για την κατεύθυνση Λογοτεχνία-Πολιτισμός
 • 7 θέσεις για την κατεύθυνση Γλωσσολογία-Διδακτική

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Α. κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

 • επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανικής λογοτεχνίας
 • μεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων
 • εξοικείωση με τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου αιώνα

Β. κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Διδακτικής

 • επαρκείς γνώσεις   σε   βασικές   θεωρίες   και   πρακτικές της   θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
 • βασική θεωρητική επιστημονική γνώση αλλά και επαρκής πρακτική κατάρτιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών/της γερμανικής ως ξένης γλώσσας
 • εξοικείωση με επιστημονικά κείμενα σε σχέση με τα (1) και (2)

Αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται από τη Δευτέρα 27/08/2018 έως και τη Δευτέρα 10/9/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος την ώρα λειτουργίας της θυρίδας για το κοινό 12μ.μ. με 1μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 995237

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (στην ιστοσελίδα www.del.auth.gr)
 2. Αντίγραφο πτυχίου (βαθμός πτυχίου πάνω από 7)
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας πέραν της γερμανικής
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Γραπτή αιτιολόγηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίπου 300 λέξεις)
 7. Αντίτυπα δημοσιεύσεων διπλωματικών εργασιών ή πιστοποιητικά συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων, εφόσον υπάρχουν (σε ηλεκτρονική μορφή)

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου