Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • 18 μήνες

  • 600-1500
Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" 2017-2018

ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

1. Κατεύθυνση: «Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση»

2. Κατεύθυνση: «Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος»

3. Κατεύθυνση: «Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί»

4. Κατεύθυνση: «Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση»

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού».

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί συνολικά 120 φοιτητές [30 σε κάθε κατεύθυνση].

Οι κατηγορίες υποψηφίων και οι κανόνες που διέπουν την επιλογή των φοιτητών, καθώς και πληροφορίες για τις σπουδές βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.itl.auth.gr

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τις τέσσερις κατευθύνσεις

λήγει στις 25-8-2017.

Τα δίδακτρα για τα τρία εξάμηνα ανά κατεύθυνση είναι:

«Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση» 1500 ευρώ,

«Μετάφραση, επικοινωνία και εκδοτικός χώρος» 1300 ευρώ,

«Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμοί» 600 ευρώ,

«Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση» 1500 ευρώ.

 

Για την κατεύθυνση «Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση» η πρώτη κρίση των αιτήσεων γίνεται στις 25/6/2017 και η δεύτερη στις 8/9/2017.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση που αυτό προέρχεται από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

γ) Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών

δ) Βεβαιώσεις για το ερευνητικό, συγγραφικό, επαγγελματικό έργο

ε) Βιογραφικό σημείωμα.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Κτήριο Διοικήσεως Α.Π.Θ., 2ος όροφος

54124-Θεσσαλονίκη

 

O Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Γεώργιος Υψηλάντης

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου