Επιστήμες της Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

  • Ενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 2950
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το  Τμήμα  Νηπιαγωγών  της  Παιδαγωγικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  στο  πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 στις έξης κατευθύνσεις:

    Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις) - Δείτε περισσότερα εδώ

    Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies – Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις). Δείτε περισσότερα εδώ

Οι κατευθύνσεις μπορεί να πραγματοποιούν συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα καθώς με χρήση  σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

Για   τη   φοίτηση   στο   ΠΜΣ   απαιτείται  η  καταβολή  διδάκτρων ,   σε   ημερομηνίες   εγκαίρως  γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται  στο συνολικό ποσό  των 2.700 ευρώ ( 9 00 ευρώ με την έναρξη των  εξαμήνων Α ́, Β ́, Γ ́). 

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Στο  ΠΜΣ  γίνονται  δεκτοί,  μετά  από  συνεκτίμηση  των  τυπικών  και  ουσιαστικών  προσόντων  τους,  πτυχιούχοι  τμημάτων  Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  και  ομοταγών  αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

1. Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από  5 Απριλίου έως  και 31 Μαΐου 2017 στον σύνδεσμο:  http://diaviou.nured.uowm.gr/metaptyxiako/form.php ,. Η  υποβληθείσα  αίτηση  πρέπει   να  εκτυπωθεί   και   να  συμπεριληφθεί   στον  φάκελο  υποψηφιότητας.

2. Αντίγραφο  Πτυχίου/Διπλώματος  ( οι  τίτλοι  σπουδών  της αλλοδαπής  πιστοποιούνται  με  βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

3. Πιστοποιητικό  αναλυτικής  βαθμολογίας  ( όπου  θα  αναγράφεται  ο  ακριβής  μέσος  όρος  βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και  αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)

4. Αποδεικτικό  γνώσης,  επιπέδου  Β2,  μιας  ξένης  γλώσσας  - υποχρεωτικό  δικαιολογητικό  ( αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) , όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ. 

5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Επιπλέον,  εάν  υπάρχουν , κατατίθενται:

i. Τίτλος Μεταπτυχιακού διπλώματος (τίτλος μεταπτυχιακού)
ii.Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος (τίτλος διδακτορικής διατριβής)
iii.Πιστοποιητικά Επάρκειας  γνώσης  2 ης ξένης  γλώσσας  επιπέδου  Β2  και  άνω,  όπως  αυτά  αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ 
iv. Αποδεδειγμένη   συμμετοχή   σε  ερευνητικά   προγράμματα   αναγνωρισμένου   φορέα   σε  αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ
v. Επιμορφωτικά  προγράμματα αναγνωρισμένου  φορέα  σε  αντικείμενα  σχετιζόμενα  με  την  κατεύθυνση στην οποία υποβάλλονται.
vi. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
vii. Προφορικές  ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
viii. Αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια  ( Post )

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση). 

Αιτήσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2017

Προκήρυξη

Δείτε όλη την προκήρυξη αναλυτικά

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2017-2018​

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ψυχική Υγεία

Ψυχική Υγεία

Τμήμα:Νοσηλευτικής
ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστήμες της Αγωγής

Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc in «Banking and Finance»)

Τμήμα:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Energy Technologies and Management
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ρητορική: Θεωρία και Πραξη

Ρητορική: θεωρία και πράξη

Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 1

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΜΣ
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
191220160507

Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

Τμήμα:Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΑΠ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
φτθκφγθλθ

M.A.Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe

Τμήμα:Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
071220160343

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Τμήμα:Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών