Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

Οικονομικών Επιστημών

 • Ανενεργή
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • 18 μήνες
  24 μήνες

 • 5400-8200
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, το οποίο λειτουργεί για περισσότερο από 20 χρόνια, έχει ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Οι πτυχιούχοι του στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς και ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σκοπός

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής επιστήμης, οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης, ελεγκτικής και λογιστικής.

Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή διεθνών οργανισμών και στην προετοιμασία για διδακτορικές σπουδές.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του.

Για την επιλογή των υποψηφίων, το ΠΜΣ έχει δική του εσωτερική διαδικασία επιλογής η οποία λαμβάνει υπόψη:

 1. Πτυχίο και βαθμό πτυχίου,
 2. Ξένες γλώσσες,
 3. Συστατικές επιστολές,
 4. Προσωπική συνέντευξη,
 5. Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT, GRE, εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΜΠΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ

Κατευθύνσεις

Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα επιλογής των εξής τριών κατευθύνσεων, η φοίτηση των οποίων διαρκεί τρία εξάμηνα, όπου τα δύο αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων και στο τρίτο παρακολουθούνται μαθήματα και εκπονείται διπλωματική εργασία.

 1. «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική», {αιτήσεις μέχρι 08/09/2017}
 2. «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη»{αιτήσεις μέχρι 08/09/2017}
 3. «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» ( Business Administration, Analytics and Information Systems) {αιτήσεις μέχρι 08/09/2017}
 4. «Μαθηματικά Χρηματοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου» {αιτήσεις μέχρι 15/09/2017}

 

Η «Δημόσια Ελεγκτική» αποτελεί την τέταρτη κατεύθυνση του ΠΜΣ, η οποία λειτουργεί αυτόνομα και σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και μερικής φοίτησης. {αιτήσεις μέχρι 08/09/2017}

Η «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» αποτελεί την πέμπτη κατεύθυνση του ΠΜΣ, η οποία λειτουργεί αυτόνομα και σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη και κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα όπου παρακολουθούνται μαθήματα. {Έχουν λήξει οι αιτήσεις}

Δείτε αναλυτικά τις Προκηρύξεις για κάθε κατεύθυνση:

1) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» και «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη» 

Διάρκεια 3 εξάμηνα
Δίδακτρα: 5400€
Ανοικτές Αιτήσεις

2) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» ( Business Administration, Analytics and Information Systems)

Διάρκεια 3 εξάμηνα
Δίδακτρα: 5400€
Ανοικτές Αιτήσεις

3) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Μαθηματικά Χρηματοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου»

Διάρκεια 4 εξάμηνα
Δίδακτρα: 6000€
Ανοικτές Αιτήσεις

4) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική»

Διάρκεια 4 εξάμηνα (Μερικής Φοίτησης)
Δίδακτρα: 5400€
Ανοικτές Αιτήσεις

5) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Διάρκεια 4 εξάμηνα
Δίδακτρα: 8200€
(Για τους κατόχους τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992, το ύψος των διδάκτρων έχει αναπροσαρμοστεί σε 3.300,00€)
Οι αιτήσεις έκλεισαν

  Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

  ΠΜΣ
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

  Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

  Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
  ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

  Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

  Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης)
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Επιστήμη των Υπολογιστών
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

  Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
   Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  MSc in Energy Systems

  MSc in Energy Systems

  Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  ΠΜΣ “Πληροφορική"

  Τμήμα:Πληροφορικής
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  International MBA

  International MBA

  Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  MBA
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  MBA
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  MBA

  Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

  Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  Κοινωνική Εργασία (MSc)

  Κοινωνική Εργασία (MSc)

  Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  Θεολογία (ΜΑ)

  Θεολογία (ΜΑ)

  Τμήμα:Θεολογίας
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

  Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

  Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας