Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

Οικονομικών Επιστημών

 • Ενεργή
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • 18 μήνες
  24 μήνες

 • 5400-8200
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, το οποίο λειτουργεί για περισσότερο από 20 χρόνια, έχει ευρεία αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας. Οι πτυχιούχοι του στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς και ελεγκτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σκοπός

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής επιστήμης, οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης, ελεγκτικής και λογιστικής.

Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή διεθνών οργανισμών και στην προετοιμασία για διδακτορικές σπουδές.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του.

Για την επιλογή των υποψηφίων, το ΠΜΣ έχει δική του εσωτερική διαδικασία επιλογής η οποία λαμβάνει υπόψη:

 1. Πτυχίο και βαθμό πτυχίου,
 2. Ξένες γλώσσες,
 3. Συστατικές επιστολές,
 4. Προσωπική συνέντευξη,
 5. Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT, GRE, εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΜΠΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ

Κατευθύνσεις

Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα επιλογής των εξής τριών κατευθύνσεων, η φοίτηση των οποίων διαρκεί τρία εξάμηνα, όπου τα δύο αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων και στο τρίτο παρακολουθούνται μαθήματα και εκπονείται διπλωματική εργασία.

 1. «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»,
 2. «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη»,
 3. «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» ( Business Administration, Analytics and Information Systems)

 

Η «Δημόσια Ελεγκτική» αποτελεί την τέταρτη κατεύθυνση του ΠΜΣ, η οποία λειτουργεί αυτόνομα και σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και μερικής φοίτησης.

Η «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» αποτελεί την πέμπτη κατεύθυνση του ΠΜΣ, η οποία λειτουργεί αυτόνομα και σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη και κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα όπου παρακολουθούνται μαθήματα.

Δείτε αναλυτικά τις Προκηρύξεις για κάθε κατεύθυνση:

1) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» και «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη» 

Διάρκεια 3 εξάμηνα
Δίδακτρα: 5400€
Ανοικτές Αιτήσεις

2) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» ( Business Administration, Analytics and Information Systems)

Διάρκεια 3 εξάμηνα
Δίδακτρα: 5400€
Ανοικτές Αιτήσεις

3) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική»

Διάρκεια 4 εξάμηνα (Μερικής Φοίτησης)
Δίδακτρα: 5400€
Ανοικτές Αιτήσεις

4) Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Διάρκεια 4 εξάμηνα
Δίδακτρα: 8200€
(Για τους κατόχους τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992, το ύψος των διδάκτρων έχει αναπροσαρμοστεί σε 3.300,00€)
Οι αιτήσεις έκλεισαν

  Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

  Ψυχική Υγεία

  Ψυχική Υγεία

  Τμήμα:Νοσηλευτικής
  ΤΕΙ Θεσσαλίας
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Επιστήμες της Αγωγής

  Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

  ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

  Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

  Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc in «Banking and Finance»)

  Τμήμα:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Energy Technologies and Management
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Ρητορική: Θεωρία και Πραξη

  Ρητορική: θεωρία και πράξη

  Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 1

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

  Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  International MBA

  International MBA

  Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Βιοεπιχειρείν

  Βιοεπιχειρείν

  Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  ΠΜΣ
  ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
  191220160507

  Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

  Τμήμα:Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  ΕΑΠ
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

  Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

  Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
  ΤΕΙ Θεσσαλίας
  φτθκφγθλθ

  M.A.Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe

  Τμήμα:Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  071220160343

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

  Τμήμα:Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών