Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

Τεχνολόγων Γεωπόνων

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Κρήτης

  • 18 μήνες
    24 μήνες

  • 2400-3000
Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εφοδιάσει αποφοίτους, Ελληνικών αλλά και ξένων ΑΕΙ, του συνόλου των Τμημάτων των Σχολών Γεωπονίας (Φυτικής Παραγωγής, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων κλπ), Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων συναφών ειδικοτήτων, με γνώσεις που αφορούν το σύνολο των αντικειμένων της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέσα από την οπτική της εφαρμογής και της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης.
 
Καινοτόμο στοιχείο του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία είναι η υλοποίησή του, τόσο δια ζώσης (μια κλασική μορφή εκπαίδευσης), όσο και από απόσταση. Η Δια Ζώσης μορφή του ΠΜΣ έχει ως έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης και ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης τους 18 μήνες.
 
Η Εξ Αποστάσεως εκδοχή του ΠΜΣ έχει ως έδρα των Συμβουλευτικών και Εργαστηριακών Συναντήσεων την Αθήνα και το Ηράκλειο αντίστοιχα (ο φοιτητής επιλέγει την έδρα που τον εξυπηρετεί), με ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης τους 24 μήνες. Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης και στις δύο μορφές του ΠΜΣ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο email [email protected]. Μπορείτε επίσης να πάρετε πληροφορίες   στο τηλέφωνο:  2810379477.
 
 
Κόστος για Δια Ζώσης: 3.000 € συνολικά
Κόστος για Δια Ζώσης για όσους εργαστούν σε εργαστήρια: 2.400 € συνολικά
Κόστος για Εξ Αποστάσεως: 600 € / μάθημα και διπλωματική ή 5 x 600 = 3.000 € συνολικά

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ακαδημαϊκό Έτος  2017 – 18

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία", που διοργανώνει το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-18. Οι σπουδές, που διαρκούν 18 μήνες με πλήρη παρακολούθηση, οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΦΕΚ 903/Β/19.5.2015 και 2288/Β/25.7.2016).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση www.teicrete.gr/mscagro/el/aitiseis_egrafis έως 9 Φεβρουαρίου 2018 ή μέχρι πλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά με την αίτησή τους αντίγραφο Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ταυτότητας, δυο συστατικές επιστολές καθώς και κάθε άλλο έγγραφο από συναφή με το αντικείμενο  του ΠΜΣ δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.

Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία»  γίνονται  δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιολογίας, Χημείας, Κτηνιατρικής και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δικαίωμα αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον Μάρτιο 2018.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας και από προσωπική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

Για την φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε €3.000, ενώ για όσους απασχοληθούν σε ερευνητικά εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης τα δίδακτρα ανέρχονται σε €2.400. Σε υποψηφίους με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα δύναται να δοθεί πλήρης υποτροφία φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.teicrete.gr/mscagro/el ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στα τηλέφωνα 2810-379472, 2810-379476 και στο e-mail [email protected].

 

Δρ. Κωνσταντίνος Λουλακάκης

Δ/ντης Σπουδών ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη & Τεχνολογία στη Γεωπονία Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Κρήτης

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο