Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

  • Ενεργή
  • Frederick

  • 18 μήνες

Μεταπτυχιακά

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση της Υγείας έχει ως σκοπό να προετοιμάσει την επόμενη γενιά των ανώτερων στελεχών και ηγετών στον τομέα της Υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία μιας και οι Μονάδες Υγείας είναι απαραίτητο να έχουν στρατηγικό σχεδιασμό, για να καταστούν ικανές να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες αλλαγές στο χώρο των δραστηριοτήτων τους. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής τους επιτυγχάνεται με τη βαθιά γνώση και τη συνδυασμένη εφαρμογή της επιστήμης του Μάνατζμεντ με τις επιστήμες της Υγείας. Ο κλάδος της Υγείας είναι στενά συνδεδεμένος με το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της πολυπλοκότητας και των αλλαγών. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα νέα φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα, η έντονη επιρροή των ΜΜΕ και η διαπίστωση της ανάγκης για αναδιοργάνωση, ασκούν καθοριστική επίδραση στις Υπηρεσίες Υγείας και τα στελέχη τους.

Για την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών, την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και την διαμόρφωση ή μετατροπή συγκεκριμένων συμπεριφορών, απαιτείται η συμμετοχή των στελεχών της Υγείας (ιατρών – νοσηλευτών - στελεχών εταιρειών του χώρου της Υγείας, κ.λπ.), σε κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, που συνδυάζει τη Διοίκηση με την επιστήμη και την πρακτική της Υγείας, είναι το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες σε θέματα Υγείας υπό την καθοδήγηση ειδικών στο χώρο καθώς και να μοιραστούν την εμπειρία και γνώση που ήδη κατέχουν σε θέματα διοίκησης υγείας.

Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τη γνώση τους τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη σε βασικά θέματα του Health Management με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων μέσα στο δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον της βιομηχανίας στο χώρο της Υγείας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναμένεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

Κατανοήσουν Τις Βασικές Αρχές Και Λειτουργίες Διοίκησης Των Επιχειρήσεων Και Οργανισμών Υγείας.
Προσεγγίσουν , Κατανοήσουν Και Αναγνωρίσουν Το Περιβάλλον Των Επιχειρήσεων Και Οργανισμών Υγείας Και Τη Ανάδειξη Των Χαρακτηριστικών Τους.
Μελετούν Και Χρησιμοποιούν Τα Σύγχρονα Εργαλεία Διοίκησης Και Διαχείρισης Στον Τομέα Της Υγείας.
Αξιολογούν Και Να Κρίνουν Τις Στρατηγικές Χειρισμών Του Εκσυγχρονισμένου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Του Χώρου Της Υγείας.
Γνωρίσουν Τον Τρόπο Λειτουργίας Και Της Ποιότητας Του Συστήματος Υγείας Σε Ενδοκρατικό Και Πανευρωπαϊκό Επίπεδο Και Το Νομικό Πλαίσιο Στο Οποίο Αυτό Κινείται.
Κατανοήσουν Και Να Αξιολογούν Τους Κινδύνους Που Διατρέχουν Οι Οργανισμοί Υγείας(Risk Assessment).
Σχεδιάζουν , Οργανώνουν Και Εκπονούν Μία Επιστημονική Πτυχιακή Διατριβή.
Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών και την ανίχνευση των ειδικότερων αναγκών του Συστήματος Υγείας στη Κύπρο , σε συνεργασία με τις Διοικήσεις επιλεγμένων Νοσοκομείων, με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές Πανεπιστημίων καθώς και με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα Δημοσίου Μάνατζμεντ Υγείας στοχεύοντας :

Στην Απόκτηση Ειδικών Γνώσεων Σε Θέματα Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας, Θεσμικού Πλαισίου Και Οργάνωσης Συστημάτων Υγείας, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης Πολιτικών Υγείας, Οικονομικών Του Τομέα Υγείας, Οργάνωσης-Διοίκησης Και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Των Δημοσίων Μονάδων Υγείας, Συστημάτων Διαχείρισης Προμηθειών, Λογιστικό Σύστημα Και Κοστολόγηση Νοσοκομείων Και Διοίκηση Ποιότητας Στις Υπηρεσίες Υγείας
Στη Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Μέσα Από Την Εξάσκηση Των Σπουδαστών Στο Πλαίσιο Επιμέρους Εργαστηρίων Ή/Και Μαθημάτων Π.Χ. Στρατηγικού Μάνατζμεντ, Σύγχρονων Εργαλείων Δημοσίου Μάνατζμεντ Υγείας, Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων, Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καθώς Και Στην Απόκτηση Τεχνικών Δεξιοτήτων, Μέσα Από Την Εκμάθηση Τεχνικών Παρουσιάσεων Με Τη Χρήση Η/Υ, Την Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Και
Στη Καλλιέργεια Συνεργατικής Συμπεριφοράς, Κυρίως Μέσα Από Την «Από Κοινού» Επεξεργασία Μελετών Περίπτωσης Και Την Ανάληψη Ομαδικών Σεμιναριακών Εργασιών .
Στη Διαμόρφωση Στάσεων Και Αντιλήψεων Που Συνάδουν Σε Μία Σύγχρονη Διοικητική Κουλτούρα
Στη Διάπλαση Του Επιθυμητού Προφίλ Του Μάνατζερ Δημόσιου Και Ιδιωτικού Τομέα Υγείας .
 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου