Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

  • 18 μήνες

  • 2500
Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, αφετέρου δε η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν.

Εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων και τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: «Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας». Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους ΑΕΙ (πανεπιστημίων και ΤΕΙ) μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας.

1.2 Σκοποί

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ., είναι: α) η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας. β) η εξειδίκευση των πτυχιούχων των δύο Τμημάτων που το συνδιοργανώνουν και των ομολόγων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο της διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας. γ) η προετοιμασία στελεχών με εξειδίκευση στην αποτελεσματική και χρηστή διοίκηση και στην εξωστρέφεια των μονάδων υγείας και πρόνοιας, πράγμα που είναι και σημερινό ζητούμενο για την τόνωση και του συστήματος υγείας της Ελλάδας.

1.3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας. Δεν παρέχονται πρόσθετες κατευθύνσεις σπουδών. Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος καθίσταται ο φοιτητής ο οποίος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. και έχει παρουσιάσει επιτυχώς τη διπλωματική του εργασία. Για να καταστεί κάποιος φοιτητής πτυχιούχος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστο οι 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής στο ΔΠΜΣ. Λεπτομέρειες για τη διάρκεια σπουδών, τη φοίτηση και τις προϋποθέσεις αποφοίτησης για όλες τις κατευθύνσεις εξειδίκευσης παρέχονται παρακάτω.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου