Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφορικής

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • 18 μήνες

  • 3000
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» αποτελεί μετεξέλιξη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού «Πληροφορική και Διοίκηση» το οποίο λειτουργούσε ανελλιπώς από το ακαδ. έτος 2003-2004. Το ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» συνεχίζει τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του προκατόχου του, με νέο βελτιωμένο πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής, αλλά και με μεγαλύτερη έμφαση στην διεπιστημονικότητα των προσφερόμενων μαθημάτων. Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στους επιμέρους στόχους του μεταπτυχιακού συμπεριλαμβάνονται: - Η κατανόηση των διαφορετικών εμπλεκομένων επιστημονικών πεδίων - Η παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων στην τεχνολογία κυρίως της Πληροφορικής, η κατανόηση των καινοτομιών και η δυνατότητα μετατροπής τους σε επιχειρηματικότητα - Η κάλυψη θέσεων εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και η δημιουργία επιχειρήσεων από τους αποφοίτους. Γιατί το ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»?  Η διεπιστημονικότητα, μέσω της συνεργασίας των δύο Τμημάτων του ΑΠΘ, του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τα αντικείμενα των οποίων θεωρούνται περιοχές αιχμής στη σύγχρονη αγορά εργασίας.  Ο σχεδιασμός, η δομή, τα μαθήματα και το περιεχόμενο τους ανταποκρίνονται πλήρως στις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες της αγοράς εργασίας και καθιστούν παράλληλα το πρόγραμμα αυτό ανταγωνιστικό σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η ενίσχυση των αναγκαίων δεξιοτήτων και η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη έρευνας στις συγκεκριμένες διεπιστημονικές περιοχές.  Έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα και έχει πείρα 15 ετών καθώς αποτελεί μετεξέλιξη του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο έχει 560 αποφοίτους 

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου