Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (MBA)

Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

  • 18 μήνες

  • -
MBA

The University of Nicosia MBA programme aims to provide students with a solid foundation of business education enabling them to become effective managers anywhere in today’s globally competitive fast changing environment. This programme aims to offer a programme that is highly integrated in context and practical by remaining close to actual business practice. It aspires to assist students develop the ability to develop their management and leadership skills, operate effectively in a multicultural environment and to adapt quickly to changing social, political, legal and economic conditions.

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εκπρόσωπος του Πανεπιστήμιο θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε εδώ: 211- 2341253

Στόχοι του προγράμματος:

More specifically the programme’s main objectives include:
1. Equipping students with all necessary skills, attitudes and approach to guide their decisions as business executives
2. Developing students’ abilities to handle today’s problems and prospects for business organizations functioning in a competitive world
3. Allowing students to develop their theoretical and practical skills and knowledge
4. Enhancing intellectual development and student graduate maturity
5. Assisting the students to analyse, examine, investigate and compose the new knowledge and competencies they will acquire
6. Ensuring the highest possible penetration of each subject inquiry and exhaustion of conceptual academic as well as practical implications.
7. Securing the necessary level of education for obtaining specialized knowledge and competencies and demonstrating mental independence
8. Offering an insight into professional possibilities and modern organizations functioning in the context of today’s competitive world
9. Providing participating students with the skills necessary to guide both their short and long term decisions.
10. Providing international management education to its participants that will enable them to become effective general managers anywhere in today’s globally competitive environment
11. Providing students with graduate level of business education focusing on both theories and research from a holistic business point of view
12. Providing students with the necessary skills, attitudes and approach to guide their decisions as business executives
13. Providing students the ability to handle today’s problems and prospect for business organizations functioning in a competitive world
14. Giving emphasis on European and International business perspectives

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Upon successful completion of this program, the students should be able to:
1.Demonstrate effective leadership and management skills with heightened cultural awareness and a refined global outlook
2.Demonstrate academic independence and synthesize their individual professional profile when dealing with major issues relating to their career
3.Perform in-depth academic research
4.Implement their acquired discipline knowledge in a practical manner, through the writing of their thesis and be able to apply their knowledge to real life situations
5.Apply the abilities gained, taking an integrative point of view of all analytical tools that assist in performing in-depth analyses of industries and competitors, predict competitive behaviour, and analyse how organizations develop and sustain competitive advantage over time
6.Design and run effective organizations and assist them in achieving superior performance
7.Manage the Human Resources of their organization and motivate people to achieve their organization’s vision
8.Evaluate their organization’s competitive position and apply appropriate marketing and strategy decisions for further enhancement of its position
9.Utilize the complex processes underlining the development and manufacture of products as well as the creation and delivery of services
10.Apply a balance between scientific research and business reality
11.Evaluate complex investments, set and execute financial policies within an organization and enhance their negotiation skills

Management of Information Systems
Within the broad framework of organisations, their external context and management, you will be able to use knowledge to analyse, synthesise, and to evaluate cases in the following topic areas:
▸ The impact of contextual forces on organisations including legal systems; ethical, economic, environmental, social and technological change issues; international development; corporate governance and the policy issues and trends at a global, national and regional level that affect technology management
▸ The uses and limitations of a range of practical research methods/techniques, both qualitative and quantitative and an understanding of their strengths and weaknesses for providing information and evaluating reisk and options in an uncertain organizational environment for the technology management process
▸ The development, management and exploitation of information systems and their impact on organisations and the technological factors that drive success in innovation, processes, systems, and services.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

The MBA Degree is specifically designed to build upon business people’s existing knowledge and adding to their personal career development. The MBA is the tool for diversifying roles in a career for developing strategic leaders.
The MBA programme of the University of Nicosia aims in ensuring that its students acquire the appropriate management knowledge necessary and an in-depth understanding of all major business areas. Through theory and practice, the University of Nicosia MBA wishes to assist students develop into critical and intellectual individuals and the new business leaders of the future.
Graduates of the MBA programme can be employed at all sectors of the economy and business, whether this be in the manufacturing sector, tourist, financial services and professional services sectors, non profit organizations, education, trade, retail etc.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Graduates of the programme can be accepted into Third Cycle degrees (Doctorate Degree)

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου