"Διοίκηση Επιχειρήσεων".

Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες
    30 μήνες

  • 3600
"Διοίκηση Επιχειρήσεων"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009, τεύχος Β’ και ΦΕΚ 2776/31-10-2013. τεύχος Β’). Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τη δυνατότητα πλήρους ή/και μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Γενικό MBA, (β) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Πρόθεσή μας είναι να εκπαιδεύσουμε στελέχη, με γνώσεις και δεξιότητες, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις γενικές αρχές της Διοικητικής Επιστήμης και των ειδικών κατά περίπτωση σύγχρονων εργαλείων, στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, αλλά και να προετοιμάσουμε ηγέτες, με ξεχωριστές ηθικές, ανθρώπινες και επαγγελματικές αξίες, εργατικούς, με οράματα και υψηλούς στόχους, αλλά και προσγειωμένους στην πραγματικότητα, με ωριμότητα, απλή λογική και εφαρμοσμένη σκέψη, που θα μπορούν να εργάζονται ομαδικά, να καινοτομούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολύπλοκη επιχειρηματική αβεβαιότητα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα βασικά οργανωτικά στοιχεία του Προγράμματος, που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του, είναι τα εξής : (α) ο μικρός αριθμός των φοιτητών, η επιλογή των οποίων γίνεται με αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια και συγκεκριμένη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, (β) οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φοιτητών μας, όπως μελέτες περιπτώσεων, ομάδες μελέτης – εργασίας, διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, κά, (γ) το εκπαιδευτικό προσωπικό από το Τμήμα μας, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και από άλλα ΑΕΙ ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αναγνωρισμένη ερευνητική παρουσία ή/και διοικητική εμπειρία, (δ) η αυστηρή διάρθρωση των σπουδών, η οποία βοηθά τους φοιτητές μας να επιδιώκουν και να επιτυγχάνουν τους εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους και (ε) η διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες, που προβλέπονται στο νόμο 3374/2005, περί διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου