Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Χημείας
Χημικών Μηχανικών

 • Ανενεργή
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 18 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
Διδακτική τς Χημείας

Οι στόχοι του ΔιΧηΝEΤ είναι

 • Η βελτίωση και εκσυγχρονισμός της χημικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες σε επίπεδα ανάλογα και ανταγωνιστικά με αυτά των πλέον ανεπτυγμένων χωρών.
 • Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εν γένει μετεκπαίδευση στελεχικού διδακτικού δυναμικού στη Χημεία, το οποίο θα μεταφέρει την επιστημονική χημική γνώση στο κοινωνικό σύνολο.
 • Η αναβάθμιση του ρόλου της Χημείας σε σχέση με την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και  τη σύνδεση της με τη σύγχρονη καθημερινή ζωή με τελικό στόχο τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Οι βασικές κατευθύνσεις του ΔιΧηΝEΤ όσον αφορά στο περιεχόμενο σπουδών είναι:

 • Η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γνώσεων Διδακτικής της Χημείας που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της Χημείας, αλλά και για την έρευνα σε θέματα Διδακτικής της Χημείας.
 • Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις αρχές, μεθοδολογίες και πρακτικές για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 • Η παροχή γνώσεων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απαραίτητα εφόδια για τους εκπαιδευτικούς.
 • H διδασκαλία μαθημάτων Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη λειτουργία και χρήση των συμβατικών εκπαιδευτικών μέσων (σημειώσεις, διαφάνειες, πειράματα, slides, video) και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, πολυμέσα, Internet) και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουν οργανώσει και λειτουργούν Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στο αντικείμενο
«Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» (ΔιΧηΝΕΤ) με τις παρακάτω κατευθύνσεις:

- Διδακτική της Χημείας
- Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
- Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας

Τα μαθήματα των κατευθύνσεων «Διδακτική της Χημείας» και «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» διεξάγονται στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αυτά της κατεύθυνσης «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας» στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους ΜΔΕ να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε ένα από τα συμμετέχοντα Τμήματα.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Στο ΔΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» (ΔιΧηΝΕΤ) γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων ή τελειοφοίτων (εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016) των Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας και Χημικών Μηχανικών των ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και αποφοίτων αντιστοίχων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού με σπουδές 2 αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών ΑΕΙ.

Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου