Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • 12 μήνες

 • 3000 ευρώ
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

Γιατί να επιλέξω ΠΜΣ του ΠΕΔιΣ;

 1. διεπιστημονικότητα
 2. συνδυασμός θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων από πεδία της πολιτικής επιστήμης , των διεθνών σχέσεων , όπως οι Δημόσιες Πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση , η Διεθνής Πολιτική, η Διοίκηση Ρίσκου, οι Σπουδές Περιοχής στη Μεσόγειο και η Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 3. διδάσκοντες με σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια, διδακτική εμπειρία και πλούσιο και διεθνώς αναγνωρίσιμο δημοσιευμένο έργο
 4. ολοκλήρωση σπουδών σε 12 μήνες επιτρέποντας στους απόφοιτους να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα σε σύντομο χρονικό διάστημα δυνατότητα παρακολούθησης μέρους των μαθημάτων εξ αποστάσεως
 5. λελογισμένα τέλη φοίτησης, υποτροφίες, απαλλαγή από τέλη φοίτησης για φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα και δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ 
 6. μαθήματα σε μη εργάσιμες μέρες και ώρες , μόλις 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας
 7. εξωστρέφεια και πρωτοποριακές συνεργασίες με καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού
 8. σύγχρονο περιβάλλον, με πλήρη υλικοτεχνική και ερευνητική υποδομή

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα :

 1. ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών,
 2. έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις
 3. θεωρητική κατάρτιση και εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με διαφορετικά πρότυπα διακυβέρνησης και παραγωγής πολιτικών.

Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. παρέχει μία υποτροφία ή και περισσότερες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων στους φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, στην οποία καθορίζεται το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσφέρει, με αποκλειστική δωρεά του, δέκα (10) υποτροφίες ύψους 3.500 € η καθεμία, σε χρονικό διάστημα δέκα χρόνων από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και εξής, στη μνήμη του Ιδρυτή και Γενι κού Διευθυντή της Κοινωφελούς Οργάνωσης PRAKSIS, Τζανέτου Αντύπα, αποκλειστικά για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Το ΠΜΣ δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2018:

1) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

2) Αίτηση

3) Πρότυπο συστατικής επιστολής

4) E-mail: [email protected]

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου