Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • 18 μήνες

 • 5500
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  
(M.Sc in «Banking and Finance»)

 

Υποβολή Αιτήσεων: 16/3/2017 - 21/7/2017

(Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά έως 21/7/2017)

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2017. Διάρκεια: 3 εξάμηνα

 

Και στις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Επιδιώκεται να υπάρχει στις τάξεις ποικιλία γνωστικών αντικειμένων και εργασιακών εμπειριών.

 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 16/3/2017 έως και 21/7/2017
 • Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος (web.xrh.unipi.gr/apply).

 

Κατεύθυνση:

«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
(«Banking and Financial Management»)

Κατεύθυνση:

«Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη
Financial Analysis» for Executives)

Συνολικό κόστος φοίτησης 5.500 ευρώ Συνολικό κόστος φοίτησης 5.500 ευρώ 

 

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά)
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (ηλεκτρονικά)
  3. Φωτογραφία (ηλεκτρονικά)
  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ηλεκτρονικά)
  5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωσης Περάτωσηςσπουδών ή Υπεύθυνη Δήλωση για την ολοκλήρωση των σπουδών μέχρι την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (ηλεκτρονικά)
  6. Φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (ηλεκτρονικά)
  7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (ηλεκτρονικά)
  8. Δύο Συστατικές Επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές 
   [σε φάκελο κλειστό ή μέσω email στο [email protected]]
   από τους συστήνοντες
  9. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ηλεκτρονικά)
  10. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ GMAT (προαιρετικό)

   

    1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ (ηλεκτρονικά)
    2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (ηλεκτρονικά)
    3. Φωτογραφία (ηλεκτρονικά)
    4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ηλεκτρονικά)
    5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (ηλεκτρονικά)
    6. Φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (ηλεκτρονικά)
    7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικήςγλώσσας (ηλεκτρονικά)
    8. Δύο Συστατικές Επιστολές (εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι από εργοδότη) [σε φάκελο κλειστό ή μέσω email στο [email protected]] από τους συστήνοντες
    9. Φωτοαντίγραφο αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ηλεκτρονικά)
    10. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας από προηγούμενους και τωρινό εργοδότη (ηλεκτρονικά)
    11. Επίσημο αποτέλεσμα του τεστ GMAT (προαιρετικό)

      

     Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν.

      

     Κριτήρια αξιολόγησης (και για τις δύο κατευθύνσεις)

     α)   Γενικός βαθμός πτυχίου (60%)

     β)   Συνέντευξη (40%)

      

     Συνεκτιμώνται
     GMAT, Τμήμα προέλευσης, εύρος και είδος εργασιακής εμπειρίας, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, τυχόν ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, κλπ.

      

     Τα αποτελέσματα TOEFL [Code: 4142] και GMAT [Code: Z5C-QH-32] πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στο Τμήμα [University of Piraeus, Department of Banking & Financial Management], μετά από αίτημα του υποψηφίου στον φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων.

      

     Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Υποτροφιών Αριστείας του Τμήματος, παρακαλούμε να ανεβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή τη Βεβαίωση της Γραμματείας τους στο τέλος της Ηλεκτρονικής Αίτησης, στο πεδίο «Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσής σας για τις Υποτροφίες Αριστείας».

      

     Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 08.00 – 20.00

     Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, (3ος όροφος, γραφείο 328)

     Τηλ.: (210) 414 2153, (210) 414 2323. Fax: (210) 414 2341

      

     Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://web.xrh.unipi.gr

      

     Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη.

      

     ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική: δείτε τι δήλωσε ο απόφοιτος κος Γιώργος Σακκάς

     Το Τμήμα προσφέρει ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

     Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

     Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
     Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
     Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

     Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

     Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
     Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
     Λογιστική και Χρηματοοικονομική

     Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

     Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
     Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
     Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
     Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
     Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

     Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

     Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
     Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
     Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
     ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
     Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
     Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
     Πληροφορική και Τηλεματική

     Πληροφορική και Τηλεματική

     Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
     Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
     Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

     Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

     Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
     Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
     Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

     Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

     Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
     Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
     Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

     Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

     Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
     Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
     MBA
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
     MBA

     Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

     Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
     MBA

     Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

     Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
     Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

     Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

     Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
     Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

     Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

     Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
     Δημόσια Διοίκηση (MPA)
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
     Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

     Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

     Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
     Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
     Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

     Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

     Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
     Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου