Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου. Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και άλλες Τεχνικές

Ιατρικής

  • Ανενεργή
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 24 μήνες

  • 4000
Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου. Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και άλλες Τεχνικές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης, όπως είναι ο ύπνος και ιδιαίτερα οι διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο.

Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ είναι:

Α. Σε κλινικό επίπεδο

• Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας στον χειρισμό ασθενών με διαταραχές του ύπνου που αντιμετωπίζονται σε κέντρα μελέτης των υπνικών διαταραχών ή στο εξωτερικό ιατρείο.

• Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας στη διαπίστωση και αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διερεύνηση ασθενών με διαταραχή του ύπνου.

• Η παροχή γενικών γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας για την έγκαιρη διαπίστωση επικίνδυνων για την υγεία υπνικών διαταραχών σε ειδικές ομάδες ασθενών π.χ. καρδιοπαθείς κ.λπ.

• Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης θεραπείας και επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν κατά την εφαρμογή αυτής (π.χ. κατά τη χρήση συσκευών υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τον ύπνο).

• Η παροχή γνώσεων για τις διαταραχές ύπνου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και γενικότερα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

• Η παροχή γνώσεων για τη ρύθμιση της κατ’ οίκον μηχανικής αναπνοής με τη βοήθεια της πολυϋπνογραφίας σε εργαστήριο ύπνου.

Β. Σε τεχνικό επίπεδο

• Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στη μεθοδολογία των εργαστηριακών εξετάσεων που εφαρμόζονται για τη μελέτη των διαταραχών του ύπνου.

• Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στη χρήση των ψηφιακών πολυγραφικών μηχανημάτων και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την συλλογή και ανάλυση των βιολογικών σημάτων κατά τον ύπνο.

• Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη συλλογή των βιολογικών σημάτων της πολυκαταγραφικής μελέτης.

• Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στην τελική ανάλυση και συνολική εκτίμηση των βιολογικών σημάτων που καταγράφονται.

Γ. Σε εργασιακό επίπεδο

• Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

• Η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών για τη στελέχωση Κέντρων Μελέτης Ύπνου, Γενικών Μονάδων και Αναπνευστικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

• Η προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιττών εξετάσεων, των ημερών νοσηλείας, των επιπτώσεων που φέρει η μη έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών του ύπνου και τη μείωση του οικονομικού κόστους που φέρουν όλα τα ανωτέρω.

Δ. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο

• Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική του ύπνου, στη φυσιολογία και παθοφυσιολογία κυρίως των διαταραχών της αναπνοής κατά τον ύπνο.

• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου