Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Ιατρικής

  • Ανενεργή
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • 12 μήνες

  • 2200
Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση των πτυχιούχων στο επιστημονικό πεδίο των Αγγειακών προσπελάσεων σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Σκοποί του Προγράμματος είναι:

• Η κατάρτιση-εξειδίκευση νέων ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων στην εξάσκηση και χειρουργική κατάρτιση των διαφόρων ενναλακτικών και διαφορετικών τεχνικών των αγγειακών προσπελάσεων (υβριδικών, σύνθετων και ενδαγγειακών) σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

• Η ευρύτερη και πληρέστερη προσέγγιση από επιστημονική και ερευνητική οπτική της φυσιολογίας και αιμοδυναμικής του νεφρικού συστήματος, της παθοφυσιολογίας της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα δημιουργίας αγγειακών προσπελάσεων ώστε να επιτευχθεί μία βιώσιμη οδός αιμοκάθαρσης στους ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο, όπως επίσης και οι διαγνωστικοί και θεραπευτικοί ιατρικοί χειρισμοί, με γνώμονα τις κλινικές επιπτώσεις στους ασθενείς αυτούς. • Η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, καθώς και χειρουργικών τεχνικών πάνω σε προενταξιακούς και αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η σύγκριση των νέων χειρουργικών τεχνικών με τις παλαιότερες ήδη χρησιμοποιούμενες, η οποία θα συμβάλλει στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της ιατρικής εκπαίδευσης και κλινικής πρακτικής, σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

• Η κάλυψη του κενού μεταξύ των προπτυχιακών σπουδών και της λήψης των χειρουργικών και κλινικών ειδικοτήτων, όπου η ενασχόληση των επιστημόνων σε ασθενείς θεωρείται απαραίτητη.

• Η παροχή του γνωστικού υπόβαθρου για την εξοικείωση με τα ανατομικά στοιχεία και τις ανατομικές δομές (ανατομία αρτηριακού και φλεβικού συστήματος), που είναι δυσδιάκριτες κατά την ώρα της χειρουργικής και της κλινικής πράξης, θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να θεμελιώσει την αναβάθμιση και κατοχύρωση της επιστημονικής του κατάρτισης.

• Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων ιατρών στο προεγχειρητική αλλά και μετεγχειρητική εκτίμηση και αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με στόχο την έγκαιρη διερεύνηση και αντιμετώπιση των αγγειακών προσπελάσεων με δυσλειτουργία.

• Η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού, εκπαιδευτικού προσωπικού στις αγγειακών προσπελάσεις ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, με γνώσεις και δεξιότητες, που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτατο φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων και σε όλα τα πεδία του χώρου των επαγγελμάτων υγείας, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο σύστημα παροχής υγείας και στην ιατρική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου