Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  • Ανενεργή
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  • 18 μήνες

  • 2750
Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες που επιβάλλει η πορεία της Ελλάδας προς το μέλλον, δημιουργεί και οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο στοχεύει στις σύγχρονες ανάγκες του τόπου. Θεωρώντας ότι η λειτουργία Π.Μ.Σ στα Πανεπιστήμια της χώρας είναι σημαντική προκειμένου να γίνουν και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση η Ελληνική οικονομία, το παρόν Π.Μ.Σ. επιδιώκει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα συναφή με το αντικείμενο του γνωστικά πεδία της σύγχρονης Γεωπονικής επιστήμης με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εμπλουτιστεί το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον ευρύτερο χώρο της Γεωργίας με στελέχη ικανά να ηγηθούν ομάδων πρωτοπορίας εξειδικευμένης γνώσης στον κρίσιμο αυτό τομέα για την ανάπτυξη της χώρας.

Στόχο του Π.Μ.Σ. αποτελεί ιδιαίτερα η υποστήριξη της βιώσιμης Γεωργίας μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργίας ως αναπτυξιακού παράγοντα από στελέχη υψηλού επιπέδου. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Π.Μ.Σ. «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στη Γεωπονική επιστήμη όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. αποβλέπει πρωτίστως στην εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη δυνατή εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές και επιμέρους κατευθύνσεις της Γεωπονικής επιστήμης, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος (β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (γ) Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου