Μεταπτυχιακές υποτροφίες στο Aix-Marseille Initiative of Excellence της Γαλλίας

Μεταπτυχιακές υποτροφίες στο Aix-Marseille Initiative of Excellence της Γαλλίας

16/03/2018 - 14:11

CENTURI brings together leading institutes in biology, physics, mathematics, computer science and engineering to decipher the complexity and dynamics of living systems. CENTURI offers an exceptional international environment for the development of interdisciplinary projects, in developmental biology, immunology and neurosciences.

amidex-chairCENTURI is mainly located in the Luminy campus of Aix-Marseille University and is affiliated to Aix-Marseille University, CNRS, INSERM and École Centrale Marseille.

CENTURI seeks to attract students willing to work in an interdisciplinary life- science environment and with backgrounds in cell or developmental biology, immunology, neurosciences, theoretical physics, biophysics, computer science, bioinformatics, applied mathematics, engineering.

Recruited PhD students will work in collaboration with two or three groups involved in the CENTURI project. CENTURI PhD students will benefit from courses and specific trainings and will also have the opportunity to attend workshops and international meetings.

Καταληκτική ημερομηνία: Κυριακή 15 Απριλίου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ