Μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Γαλλικό Ινστιτούτο

Μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Γαλλικό Ινστιτούτο

28/03/2018 - 15:22

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη του  Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

  1. Ψηφιακές Τεχνολογίες
  2. Ενέργεια - Περιβάλλον
  3. Γεωπονία - Αγροδιατροφή
  4. Βιοτεχνολογίες
  5. Υλικά
  6. Διάστημα και Αεροναυπηγική

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ