Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Postgraduate programme in Southeast European Studies

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

M.A.Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

12 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MSc)

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (MSc)

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Κόρινθος

Σπουδές

Full Time

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Διδακτρα

3500 ευρώ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Κόρινθος

Σπουδές

Full Time

Kοινωνική & Ιστορική Aνθρωπολογία

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Μυτιλήνη

Σπουδές

Full/Part Time

Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αγρίνιο

Σπουδές

Full Time

Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Ιστορία και αρχαιολογία

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time