Ισλαμική Χρηματοοικονομική και Τραπεζική:Θεωρία και Πρακτική

e-learning
  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά

  • 2 μήνες

  • 240
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το μάθημα εξετάζει την Ισλαμική προσέγγιση στην μοντέρνα τραπεζική και  χρηματοοικονομική. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο της Σαρία και είναι γνωστός ως Ισλαμική Τραπεζική αναμφίβολα μεγεθύνεται με εντυπωσιακό ρυθμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ευαισθησίας των Μουσουλμάνων λόγω των παγκόσμιων γεωπολιτικών γεγονότων, της γοητεία των κοινωνικών και ηθικών πτυχών της Ισλαμικής Χρηματοοικονομικής, καθώς και των προσπαθειών των πολυεθνικών τραπεζών για  διαφοροποίηση και δημιουργία νέων μεθόδων εντοπισμού «αδρανών» κεφαλαίων και απόκτησης νέων πελατών. Εκείνο, που πιθανότατα ήταν ο καταλύτης και επέτρεψε στην Ισλαμική Χρηματοοικονομική να κερδίσει δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως και να φτάσει στο σημείο να μετατραπεί από κρυφό μυστικό σε κάτι το πασίγνωστο, είναι η δυνατότητες της ως «το» εναλλακτικό οικονομικό σύστημα. Στη πρώτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στο Ισλάμ με βάση την ιστορία τη πίστη και τις πηγές της Ισλαμικής πίστης. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις βασικές αρχές της Ισλαμικής χρηματοοικονομικής, τα απαγορευμένα και τα επιτρεπτά επενδυτικά προϊόντα και μέσα. Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το κανονιστικό νομικό και λογιστικό πλαίσιο στην ισλαμική τραπεζική. Τέλος, sτην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι ισλαμικές αγορές και οργανισμοί

Αντικείμενο – Παραδοτέο υλικό

Ενότητα 1

Ορισμός της Ισλαμικής χρηματοοικονομικής, ισλαμική ιστορία, ο Προφήτης Μωάμεθ, η Ισλαμική πίστη, Σαρία, Muamalat και Ibadet, το Κοράνι εισαγωγή και περιεχόμενο, Sunnah και Ahadith.

Ενότητα 2

Η απαγόρευση του RIBA, πηγές απαγόρευσης, χρηματοδότηση και χρέος, η απαγόρευση του GHARAR, καταμερισμός κινδύνου, επιτρεπτά χρηματοοικονομικά εργαλεία, πωλήσεις με τιμές άνω του κόστους, μερίσματα στην  Ισλαμική χρηματοοικονομική, μετοχικές συμμετοχές MUSHARAKA, χρηματοδοτική μίσθωση IJARAH, πιστοποιητικά επενδύσεων SUKUK,  άλλα επιτρεπτά επενδυτικά μέσα και φίλτρα, διαχείριση ρευστών διαθεσίμων – χρηματοδότηση έργου και Ισλαμικές λύσεις, διαχείριση κινδύνων στην Ισλαμική τραπεζική

Ενότητα 3

Κανονιστικό νομικό και λογιστικό πλαίσιο, Το εποπτικό συμβούλιο της Σαρία, Ισλαμικό Συμβούλιο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, κεφαλαιακή επάρκεια, επενδυτικοί Λογαριασμοί μερισμάτων και  κερδών, οργανισμοί αξιολογήσεων, νομικό πλαίσιο (Σουνιτικές σχολές και Σιιτικές Σχολές), ΟΛΕΙΧΙ στόχοι  δομή και δραστηριότητες, οικονομικές καταστάσεις, αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, λογιστική διαχείριση του Zakah , προβλέψεις και αποθεματικά.

Ενότητα 4

Ισλαμικές αγορές και Οργανισμοί, ανάπτυξη της Ισλαμικής τραπεζικής, μορφές Ισλαμικών τραπεζών, Ισλαμικά παράθυρα, Ισλαμικές επενδυτικές τράπεζες, Ισλαμικά κεφάλαια,  Ισλαμικός δείκτης αγοράς Dow Jones, Ισλαμικά ασφαλιστικά ιδρύματα και εταιρίες υποθηκών, οι κύριες Ισλαμικές αγορές ( ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΠΑΧΡΕΪΝ), η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης (σκοπός, λειτουργίες, τρόποι χρηματοδότησης έργων, μελλοντικές προκλήσεις.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ισλαμικής Χρηματοοικονομικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών είναι, χωρίς αμφιβολία, πολύ εντυπωσιακός. Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου, εκτιμάται πάνω από 15% ανά έτος. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός χωρών που κατοικείται κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία από Μουσουλμανικό πληθυσμό. Ο αριθμός των Μουσουλμάνων, εκτιμάται σε περίπου 23 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού. Συνεπώς, η Ισλαμική Τραπεζική και χρηματοοικονομική είναι μια σημαντική αγορά και η γνώση της είναι σημαντική για της παγκόσμιες τραπεζικές και γενικότερα χρηματοοικονομικές εργασίες.

Διάρκεια

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 2 μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Αλεξάκης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας