Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Διδακτρα

ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Αρχειονομίας και Bιβλιοθηκονομίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Αρχειονομίας και Bιβλιοθηκονομίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

Ιστορική Δημογραφία

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Ιστορίας

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Ιστορίας

Διδακτρα

1500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

ΠΜΣ Πληροφορική

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

ΠΜΣ Μουσικών Σπουδών

Επιστήμες:Τέχνη και Design
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Μουσικών Σπουδών

Διδακτρα

Με δίδακτρα

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

Διαχείριση Τεκμηριών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νεές Τεχνολογίες

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Αρχειονομίας και Bιβλιοθηκονομίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full/Part Time