Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Διδακτρα

6000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή:Τεχνολόγων Γεωπόνων

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Τεχνολόγων Γεωπόνων

Διδακτρα

1800

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

15 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Τεχνολόγων Γεωπόνων

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Φλώρινα

Σπουδές

Full Time

Αυτοματισμοί και αρδεύσεις στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της γεωργίας

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full/Part Time

Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full/Part Time

Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεω-Πληροφορική

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Γεωγραφίας

Διδακτρα

1200

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Μυτιλήνη

Σπουδές

Full/Part Time

Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Διδακτρα

5100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

ΠΜΣ Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time