Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σάμος

Σπουδές

Full/Part Time

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μέρες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σάμος

Σπουδές

Full/Part Time

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διδακτρα

2700

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full/Part Time

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Τεχνολογικής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διδακτρα

2.400

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Διδακτρα

2.400

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time