Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληροφορική και Διοίκηση

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής

Διδακτρα

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Πληροφορική και Επικοινωνίες

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διδακτρα

1500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

1500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full/Part Time

Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή:Μηχανικών Πληροφορικής

Διδακτρα

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full Time

Οργάνωση και Δίκοικηση Τεχνικών Συστημάτων

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών Μηχανικών

Διδακτρα

1950

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διδακτρα

1950

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Δίκαιο και Πληροφορική

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών, Νομικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Νομικής

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διδακτρα

2500

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΙ Αθήνας
Σχολή:Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Αθήνας
Σχολή:Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time