Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ξάνθη

Σπουδές

Full Time

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διδακτρα

2250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ξάνθη

Σπουδές

Full Time

Περιβάλλον και Συμπεριφορά

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ξάνθη

Σπουδές

Full Time

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διδακτρα

1740

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αλεξανδρούπολη

Σπουδές

Full/Part Time

Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ορεστιάδα

Σπουδές

Full Time

Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Ορεστιάδα

Σπουδές

Full Time

Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ορεστιάδα

Σπουδές

Full Time

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Αγροτικής Ανάπτυξης

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Ορεστιάδα

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση Χώρου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Γεωγραφίας

Διδακτρα

2.400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Διδακτρα

2.400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time