Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Περιβάλλοντος

Διδακτρα

4.800

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή:Φυσικών Πόρων

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time

Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time

Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή:Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Διδακτρα

Με δίδακτρα

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Μεσολόγγι

Σπουδές

Full Time

Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Διδακτρα

3850

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διδακτρα

3200

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Βιολογίας

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος, Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διδακτρα

2350-2750

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full/Part Time

Βιοτεχνολογία - Ποιότητα διατροφής και Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Λάρισα

Σπουδές

Full Time