Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Βιολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος, Επιστήμες Υγείας, Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλίας
Σχολή:Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Διδακτρα

2300

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Λάρισα

Σπουδές

Full Time

Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Βιολογίας, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλίας
Σχολή:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Διδακτρα

2800

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καρδίτσα

Σπουδές

Full Time

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διαχείριση Αποβλήτων MSc

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής MSc

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων (MSc)

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time