Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή:Φυσικών Πόρων

Διδακτρα

1500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time

Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time

Βιώσιμη αλιεία, υδατοκαλλιέργεια

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή:Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Διδακτρα

Με δίδακτρα

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Μεσολόγγι

Σπουδές

Full Time

Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διδακτρα

3200

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Βιολογίας

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος, Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διδακτρα

2350-2750

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full/Part Time

Ποιότητα διατροφής και Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Λάρισα

Σπουδές

Full Time

Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full Time