Ενημερωτικό Δελτίο Γαλλο-Ελληνικής Συνεργασίας για σεμινάρια, σπουδές και θέσεις εργασίας

Ενημερωτικό Δελτίο Γαλλο-Ελληνικής Συνεργασίας για σεμινάρια, σπουδές και θέσεις εργασίας

18/01/2018 - 11:36

Το Tμήμα Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει το ενημερωτικό δελτίο του για τον Ιανουάριο 2018.

1. - Κύκλος «Σύγχρονη σκέψη» Διάλεξη του Αlain Βadiou : «Η ιστορία: δομή και συμβάν» 25.01.2018, 19.00΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

Με την υποστήριξη των εκδόσεων Πατάκη

2. – Κύκλος «H νεολαία που καινοτομεί» Τα τρόφιμα του μέλλοντος 01.02.2018, 19.00΄ | Auditorium Theo Angelopoulos – IFG

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

3. - Επιστημονικό συμπόσιο Το θήλυ και οι ανατρεπτικές όψεις του στην ελληνική αρχαιότητα 02/02/2018, 19.00 ΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG 03/02/2018, 10.30΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG

4.- Κύκλος «Τα ραντεβού Campus France » Οι προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία 06/02/2018, 17.00 ΄│ Αuditorium Τheo Αngelopoulos – ΙFG

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το γραφείο Campus France: [email protected]

5. - Journées des talents Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 24.02.2018, 10.00’ - 18.00’ | IF

6. - Πρόσληψη Διευθυντών Έρευνας από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Inserm) της Γαλλίας 93 μόνιμες θέσεις προτείνονται σε ερευνητές (άνδρες/γυναίκες) στον κλάδο της βιοϊατρικής έρευνας

Προθεσμία εγγραφής: 1η Φεβρουαρίου 2018

7. École Polytechnique (Paris) Διαγωνισμός εισαγωγής 2018 – για αλλοδαπούς φοιτητές

Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη.

Χρονοδιάγραμμα για τον διεθνή διαγωνισμό 2018 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2018.

Ο κατάλογος των επιλεγέντων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στις 17 Απριλίου 2018.

Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 22 έως τις 26 Μαΐου 2018 και οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2018.

Ο κατάλογος εισαγωγής των υποψηφίων θα δημοσιευθεί στις 19 Ιουνίου 2018.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν στην αγγλική.

8. - Οι αλλοδαποί φοιτητές στη Γαλλία δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι. Το βαρόμετρο του Campus France 2017 καταδεικνύει μία αύξηση της ελκυστικότητας για τη Γαλλία, ενώ το ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνεται.

 

Δείτε περισσότερα εδώ