Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Σχολές Τεχνών και Αρχιτεκτονικής στη Γαλλία

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Σχολές Τεχνών και Αρχιτεκτονικής στη Γαλλία

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων για προγράμματα σπουδών στις Τέχνες, τη μόδα, το σχέδιο, τη μουσική και την Αρχιτεκτονική, …. ξεκίνησε στην ιστοσελίδα του δικτύου CampusArt και θα ισχύει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.


Το CampusArt είναι ένα δίκτυο γαλλικών Ιδρυμάτων που προτείνει προγράμματα σπουδών στον τομέα των Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής και συντονίζεται από τον οργανισμό Campus France, με την υποστήριξη των γαλλικών Υπουργείων Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης και Πολιτισμού.


Ο δικτυακός τόπος www.campusart.org δίνει πρόσβαση (υπό ορισμένους όρους) σε προγράμματα σπουδών στις εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική, τον κινηματογράφο, την πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, την οπτική επικοινωνία, τη μόδα, τη μουσική, την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων... σε επίπεδο προπαρασκευαστικό, Licence, Master, post-Master και Doctorat, που προτείνονται από τις Σχολές που είναι μέλη του δικτύου.


Η επιλογή προγράμματος σπουδών συνοδεύεται από μια γρήγορη και διαδραστική διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιοτήτων, που επιτρέπει στους αλλοδαπούς φοιτητές να συμπληρώσουν ένα μόνο φάκελο υποψηφιότητας που θα εξετάσουν πάνω από 110 Σχολές.


Μια απάντηση σχετική με την υποψηφιότητα θα δοθεί στις 15 Μαρτίου 2018 ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να ετοιμάσουν τη διαμονή τους το συντομότερο δυνατόν.
Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος ο υποψήφιος αποφασίζει να επιλέξει ένα προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών.


Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας είναι το εξής:


 6 Νοεμβρίου 2017 έως 15 Φεβρουαρίου 2018 : Άνοιγμα του ιστότοπου υποψηφιότητας CampusArt. Κατάθεση του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας CampusArt από τους φοιτητές.
 15 Φεβρουαρίου 2018 : Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην πλατφόρμα CampusArt (ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας και επισύναψη των δικαιολογητικών εγγράφων του φακέλου). Έναρξη πιθανών τηλεφωνικών συνεντεύξεων ή βιντεοσυσκέψεων με τους υποψήφιους. Έναρξη προτάσεων για προ-εγγραφή από τα Ιδρύματα προς τους υποψήφιους, μέσω της πλατφόρμας CampusArt.
 15 Μαρτίου 2018 : Λήξη των προτάσεων για προ-εγγραφή από τα Ιδρύματα προς τους υποψήφιους μέσω της πλατφόρμας τους CampusArt.
 30 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2018: Απαντήσεις των υποψηφίων στο λογαριασμό τους CampusArt στις προτάσεις των Ιδρυμάτων.
 15 Απριλίου 2018 : Καταληκτική ημερομηνία επιβεβαίωσης εγγραφής σε πρόγραμμα σπουδών από τους φοιτητές στο λογαριασμό τους CampusArt. Κλείσιμο του ιστότοπου υποψηφιότητας CampusArt.
 17 Απριλίου έως αρχές Μαΐου 2018: Προετοιμασία και αποστολή πρωτότυπων βεβαιώσεων προ-εγγραφών από τα Ιδρύματα στην πλατφόρμα CampusArt τις οποίες στη συνέχεια τις αποστέλλει στους εγγεγραμμένους φοιτητές