Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση»

Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση»

11/01/2018 - 15:43

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση», με δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης (live-streaming), και προκηρύσσει:

Α) Μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν δια ζώσης συμμετοχής, και

Β) Μέχρι 30 θέσεις δια ζώσης συμμετεχόντων με δίδακτρα.

Το σεμινάριο ξεκινά στις 29 Ιανουαρίου 2018, με εναρκτήρια ομιλία του καθηγ. Χρήστου Ροζάκη, πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.