Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

e-learning
 • Ενεργή
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας

 • 3 μήνες

 • 400
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

Σκοπός

To πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε ομάδες σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεικτής μάθησης και τηλεκπαίδευσης (e-learning).  Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτές/τριες, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκουν, θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν βιωματικά και να εφαρμόσουν στην πράξη διεθνείς καλές πρακτικές και τεχνικές μεικτής μάθησης (blended learning) και τηλεκπαίδευσης (e-learning).

>> Αίτηση Συμμετοχής

 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να

 1. σχεδιάζουν αποτελεσματικά προγράμματα μεικτής μάθησης και αμιγώς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 2. αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 3. διδάσκουν εξ αποστάσεως συνδυάζοντας αλληλεπιδραστικές τεχνικές διδασκαλίας για σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες σε 12 εβδομάδες και εφαρμόζει μεθοδολογία μεικτής μάθησης συνδυάζοντας τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη μάθηση ως εξής:

 • Εβδομαδιαία εργαστήρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης web conferencing (σύνολο: 32 ώρες)
 • Παράλληλη μελέτη, εκπόνηση ασκήσεων, εργασιών και εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (σύνολο: 118 ώρες)

Τα εργαστήρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης λαμβάνουν χώρα μία φορά κάθε εβδομάδα.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν

 • κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιοι διδάκτορες
 • κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
 • επαγγελματίες εκπαιδευτές

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και Τηλεκπαίδευσης (e-Learning) (Διδακτικές ώρες: 4)
Ενότητα 2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών (Διδακτικές ώρες: 2)
Ενότητα 3: Σχεδιασμός της Εκπαίδευσης από απόσταση (Διδακτικές ώρες: 10)
Ενότητα 4. Σχεδιασμός και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για Προγράμματα Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης (Διδακτικές ώρες: 4)
Ενότητα 5: Υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος – Τεχνική εκπαίδευση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (Διδακτικές ώρες: 2)
Ενότητα 6: Η αξιολόγηση στην τηλεκπαίδευση (Διδακτικές ώρες: 2)

 

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από το ΚΕΚ ΠΠ.

Προαιρετικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να πιστοποιήσουν τις δεξιότητές τους με την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης “Postgraduate Diploma in e-Learning and Blended Learning” (OCF Level 7) από το Βρετανικό Φορέα πιστοποίησης NCFE (www.ncfe.org.uk). Η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με την εκπόνηση και υποβολή ατομικών εργασιών και ενός online test.

 

Όροι Συμμετοχής – Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού
 3. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών
 4. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτών
 5. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης, το ΚΕΚ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος.

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στη δράση είναι 400 € και καταβάλλεται -μετά την έκριση της αίτησης συμμετοχής- εφ’ άπαξ κατά την έναρξη της δράσης ή σε δύο δόσεις πριν από την 1η και την 6η εβδομάδα.

Το παράβολο εξέτασης για την προαιρετική πιστοποίηση NCFE είναι 250 

 

Τρόποι Καταβολής Κόστους Συμμετοχής

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε527, το επίθετο και το όνομά σας.

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

229 54000232

IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

 

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

 

Ολοκλήρωση Εγγραφής – Αποστολή Στοιχείων

Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Αίτηση Συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής. Για κάθε διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μεταπτυχιακό
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ιστορία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακά

Π.Μ.Σ. Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου

Τμήμα:Οπτικής και Οπτομετρίας
ΤΕΙ Αθήνας
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας